J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
1398/4/18
ضرورت تحول و استمرار براي آموزش و توسعه شايستگي هاي مديران و كاركنان

مركز آموزش مديريت دولتي در كشور در حالي پنجمين دهه فعاليت هاي خود را آغاز كرده است كه نقش و كاركرد اين مركز در استانها طي دههاي گذشته با تحولات و دستاوردهاي مختلفي همراه بوده است. اين گزارش كه به مناسبت 18 تيرماه، پنجاهمين سالگرد تاسيس مركز آموزش مديريت دولتي تهيه شده است؛ به تشريح ضرورت ها و نتايج اقدامات آموزشي و پژوهشي اين حوزه در استان يزد پرداخته است:

آموزش و تربيت مديران، كارشناسان و كاركنان دولت با تاكيد بر آموزش‌هاي راهبردي، مهارتي وكاربردي از جمله نيازهاي اساسي دستگاههاي اجرايي است كه مي تواند منجر به مديريت شبكه‌هاي علمي در جهت توليد و انتقال دانش در حوزه نظام اداري و اداره امور عمومي كشور شود. با اين هدف مركز آموزش مديريت دولتي وابسته به سازمان اداري و استخدامي از مهرماه سال 1371 كار خود را در دو بخش آموزشهاي كوتاه مدت و بلند مدت در استان يزد آغاز كرد. در سال 1379 و با ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و اداري و استخدامي به مديريت آموزش و پژوهش تغيير نام يافت و بعدها بدنبال تحولات اداري با عنوان دفتر آموزش و پژوهش معرفي شد تا اينكه در سال 1394 و با احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها، با عنوان مركز آموزش و پژوهشهاي توسعه و آينده نگري ادامه فعاليت داده است.

ماموريت سازمان مديريت و برنامه ريزي براي تحقق اهداف در بخش آموزش

اين سازمان با همكاري مركز آموزش مديريت دولتي، توانمندسازي مديران و كاركنان دولت از طريق اجراي برنامه‌هاي آموزشي و توسعه‌اي درراستاي ارتقاي دانش، مهارت‌ها و شايستگي‌ها و تعالي اخلاق حرفه‌اي سرمايه‌هاي انساني در دستگاههاي اجرايي استان را مد نظر قرار داده است. علاوه بر اين ساماندهي و هدايت شبكه‌هاي علمي و پژوهشي در حوزه آموزش و پژوهش در نظام اداري در جهت هم‌افزايي در توليد و انتقال دانش به‌روز و اثربخش و كارآمد را بعنوان هدف اساسي دنبال مي كند.

مهمترين فعاليتها و اقدامات صورت گرفته در حوزه آموزش كاركنان

اين مركز از بدو فعاليت خود يك هزار و 498 نفر فارغ التحصيل طي آموزشهاي بلند مدت و در مقاطع تحصيلي مختلف در رشته هاي اداري، مالي، مديريت دولتي، مديريت آموزشگاهي و مديريت آموزشي داشته است، علاوه بر اين از ابتدا تاكنون 6 هزار و 176 دوره آموزشي كوتاه مدت برگزار شده و قريب به 24 هزار نفر از اين آموزشها بهره مند شده اند.

در سالهاي اخير نيز اين آموزشها در قالب برگزاري دوره هاي عمومي، دوره هاي شغلي و دوره هاي بهبود مديريت برگزار شده است؛ بعنوان مثال در سال 1397 بيش از 39 هزار و 258 نفر ساعت آموزش براي كاركنان دولت و مديران برگزار شده و تعداد 7 هزار و 277 فقره گواهينامه توسط اين مركز صادر شده است. همچنين ميزان آموزش هاي ويژه بدو خدمت ويزه كاركنان دولت  6 هزار و 300 نفر ساعت است. كارشناسان اين مركز همچنين در سال 97 از 33 دستگاه اجرايي استان بازديد نموده وفعاليتهاي آموزشي آنها را ارزيابي كرده اند. با توجه به اينكه اين سازمان وظيفه تعيين صلاحيت آموزشگاههاي متقاضي برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه كاركنان دولت را برعهده دارد در سال گذشته و بعد از سير مراحل قانوني و بررسي هاي لازم صلاحيت 5 مركز مورد تاييد قرارگرفته است. صدور مجوز اعتبارسنجي و تعيين صلاحيت مراكز و موسسات آموزشي ويژه كارمندان دولت، همكاري با نهاد ها و دستگاه هاي اجرايي استان به منظور برگزاري دوره هاي آموزشي اختصاصي و اجراي دوره هاي آموزشي توسط بخش خصوصي از جمله ساير دستاورها در اين بخش است.

ايجاد تحرك و پويايي در فعاليتهاي پژوهشي

در حوزه پژوهش خوشبختانه با توجه به ماموريتهاي سازمان، اقدامات شاخصي صورت گرفته است كه به اتمام رساندن پژوهشهاي كاربردي و مورد نياز استان از فعاليتهاي مهم در اين زمينه است، تامين اعتبار اجراي پژوهش هاي توسعه اي با مجوز شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، انتصاب و برگزاري منظم جلسات كميته پژوهش در سازمان، همكاري در برگزاري جشنواره هاي هفته پژوهش و فناوري و نيز تعامل با دستگاه هاي اجرايي بمنظور تعريف طرح هاي پژوهشي مشترك و جذب منابع بيشتر در حوزه پژوهش از اين جمله است، از سوي ديگر تعامل با شوراهاي تخصصي در استان براي شناسايي نيازهاي پژوهشي، تعامل با كارگروه تخصصي آموزش و پژوهش و فناوري و نوآوري استان در راستاي تكاليف قانوني و نيز جذب و تجميع منابع پژوهشي دستگاه هاي اجرايي و بخش غيردولتي در مسير انجام پژوهش هاي كاربردي مورد نياز استان را دنبال مي كنيم؛ در همين رابطه راهبري و مديريت "سامانه پژوهش هاي توسعه اي استان يزد "به منظور اشتراك گذاري پژوهش هاي انجام شده در سازمان و نيز راهبري و مديريت"سامانه ثبت اطلاعات پژوهشهاي انجام شده از سوي دستگاه‌‌هاي اجرايي استان" دراين رابطه قابل اشاره است. موضوع مهم ديگر سوق دادن پژوهشها به رفع نيازهاي بخش توليد و رفع اثرات تحريم هاي ظالمانه در بخش هاي مختلف صنعتي و اقتصادي در استان است كه اميدواريم نقش اين مركز را در تبديل تهديدها به فرصت ها و جهت دهي پژوهشها به نحو موثري افزايش دهد.

چشم اندازهاي پيش رو

خوشبختانه با فعاليتهاي اين مركز در استان يزد شاهد هماهنگي بيشتر در اجراي سياستهاي آموزشي حاكم بر دستگاهها و نيز نظارت كيفي در اين بخش هستيم. بي ترديد آموزش و تربيت مديران در سطوح مختلف بخصوص در سطح مديران و نيز كاركنان دولت از دستاوردهاي اين مركز در استان است؛ چراكه برنامه آموزشي كاركنان دولت براي توانمند سازي و ارتقاي سطح دانش، بينش و مهارت كارمندان دولت در قالب نظام آموزشي دستگاههاي استان اجرا مي شود و هم افزايي و سياست گذاري هاي مناسب در جهت تحقق اين امر بسيار مهم و اساسي است . در برنامه هاي پيش رو موضوع توانمند سازي و استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي و نيز استفاده از ظرفيت هاي علمي و پژوهشي موجود در استان را دنبال مي كنيم، البته توجه به افزايش اثر بخشي آموزش ها در قالب اجراي استانداردسازي آموزشي از جمله استاندارد10015 شامل نياز سنجي، برنامه ريزي، اجرا و بررسي اثر بخشي آموزشي را بايد بطور جدي مورد توجه قرار داد. نكته ديگر رويكرد قابل توجه مركز آموزش مديريت دولتي به بهره گيري از فناوري هاي نوظهور در اجراي وبينارها و برنامه هاي آموزشي مجازي است كه اميدوارم با ايفاي نقش محوري و نظارتي اين مركز در ارتقاي مديريت امورعمومي ازطريق آموزش، تربيت و توسعه شايستگي هاي مديران و كاركنان بخش دولتي در سطح استان ، شاهد موفقيت بيشتر آن در چشم اندازهاي پيش رو باشيم .

1400/7/20 14:49:0
رئيس جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ را ابلاغ كرد
آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 1076227 تعداد بازدید از صفحه 1614 تعداد بازدید امروز صفحه 656
اطلاعات
نشاني: يزد - بلوار دانشجو - سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد

كدپستي:  13443 - 89167

شماره پيامك روابط عمومي: 6434 1000

پست الكترونيك روابط عمومي: pryazd@mporg.ir

تلفنخانه: 54-36241151-035

نمابر: 36241155-035
نظر سنجي
محتواي سايت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟مشاهده نتایج
كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد ميباشد
Powered by Tetis PORTAL