J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در يازدهمين نشست تجارب مديران:
1399/10/15
نقش انسان و نوع نگاه به او سهم بسزايي در موفقيت يا شكست سازمان دارد
استاندار اسبق كهگيلويه و بويراحمد و رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزدگفت: مديران بايد با حفظ كرامت انساني با كاركنان تعامل داشته باشند و زمينه ساز ارتقاء و جايگاه اين مفهوم شوند.
به گزارش ايرنا از مركز آموزش مديريت دولتي، علي اكبر اوليا در يازدهمين نشست آنلاين تجارب مديران در سال جاري با هدف انتقال دانش و تجربه به مديران دستگاه‌هاي اجرايي كه توسط مركز آموزش مديريت دولتي كشور برگزار شد، افزود: موضوع كرامت و ارزش انسان مساله ‌اي است كه در برخي از جوامع بشري به باد فراموشي سپرده شده اما بايد با بازنگري در آموزش و پرورش خود سبب ارتقاي اين مفهوم در ميان نسل امروز و فردا باشيم.
وي تاكيد كرد: محيط و فضاي اداري بايد مملو از آموزش و آرامش باشد به گونه اي كه نه تنها مديران و كاركنان بلكه ارباب رجوع هم پيام هاي مديريتي را احساس كند و با بهره گيري از فناوري اطلاعات، سرعت ارائه خدمات و بازخوردهاي متفاوت را با سيستم هاي مجازي و رايانه اي بهتر درك كرد. البته بهره گيري از منابع و امكانات و استفاده از طرح، برنامه و آمار براي مديريت پويا و كارآمد نيز ضروري است.
تاثير آموزش بر تمدن سازي
اوليا در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تأثير و اهميت آموزش هاي محيطي افزود: آموزش و به تبع آن محيط هاي آموزشي، بيشترين اثر و نقش را بر ذهنيت و تمدن سازي جوامع به عهده دارند.
وي تصريح كرد: انسان همواره در تعامل با محيط است و اين تعامل به صورت دو سويه رخ مي دهد. انسان ها در محيط اجتماعي مثل جامعه، محل كار، خانه و ... تجاربي را به دست مي‌آورند كه بسياري از رفتارها و كردارها ريشه در اين آموزش ها دارد و شخصيت انسان بر اساس آموزش هاي محيطي شكل مي‌ گيرد. به همين دليل آموزش هاي محيطي اهميت دارد و مديران بايد به آن توجه نمايند. از اين رهگذر، بسياري از تجارب مديريتي برآمده از اين آموزش ها است.
اوليا با تأكيد بر داشتن نگرش كار تيمي در حل مسائل پيش روي مديران بيان داشت: همواره نگرش كارتيمي در حل مسائل مديريتي مي تواند مشكل گشا باشد. در دهه ۶۰ پس از آنكه وارد دانشگاه پلي ‌تكنيك در رشته عمران شدم، مسئوليت صدا و سيماي يزد را برعهده گرفتم و اين اولين تجربه مديريتي من بود اما با ايجاد تيم و بهره‌گيري از فارغ ‌التحصيلان دانشگاه‌هايي ازجمله پلي تكنيك، شريف و... گره‌هاي كاري را يكي پس از ديگري گشوديم.
وي تاكيد كرد: پيش از هر چيز بايد دانست كه انتخاب و چيدن تيم درست خود زمينه ساز بسياري از پيشرفت ها است و اين گونه از سرپرستي صدا و سيماي مركز يزد وارد شبكه دوم سيما شدم.
حل چالش ها با توانمندسازي كاركنان 
وي در بخش ديگري از سخنانش با پذيرش مشكلات و چالش هاي مديريتي و ارائه راه حل مناسب و تصميم گيري سازنده ادامه داد: در جهان رقابتي امروزي، يكي از ابزارهاي مهم براي ايجاد تحول و بقاي سازمان و رسيدن به هدف ها و رسالت هاي موردنظر، عنصر انسان است.
وي اضافه كرد: نقش انسان در سازمان و نوع نگاه به او، سهم بسزايي در موفقيت يا شكست سازمان خواهد داشت. به همين دليل مديران منابع انساني مي‌ توانند از طريق توانمندسازي كاركنان خود اين چالش‌ ها را رفع كرده يا از بروز اكثر آنها پيشگيري كند. كاركنان توانمند نيز در جهت رفع چالش‌ ها با مديران نهايت همكاري و مشاركت را خواهند داشت. زيرا در توانمندسازي منابع انساني، انگيزه، مشاركت، تعهد، خلاقيت و وفاداري نهفته است.
اوليا با اشاره به تجربه حضورش در استانداري يزد اظهار داشت: ابتدا ساختماني كوچك و قديمي را به بخش عمراني اختصاص داده بودند و از همان بدو ورود كوشيديم تا محيط را ارتقاء ببخشيم و فضاي موجود را براي كاركنان و ارباب رجوع بهبود ببخشيم و موفق هم شديم.
رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد ضمن اشاره به تأثيرات آموزش هاي محيطي و نقش مثبت مركز آموزش مديريت دولتي گفت: در آن سال ها حضور در دوره هاي مديريتي كه در مركز آموزش مديريت دولتي برگزار مي شد، بسيار ارزشمند و كارآمد بود زيرا بسياري از استادان و فرهيختگان عرصه مديريت و نظام اداري كشور اين دوره ها را براي مديران ارشد نظام به اجرا درمي آوردند. به همين دليل بسياري از آموخته هاي مديريتي و آموزش‌ هاي محيطي خود را وام دار مركز هستم و امروزه نيز اين مركز مي تواند نقشي كليدي در ارتقاي آموزش هاي نظام اداري كشور ايفا نمايد.
نماينده مردم يزد در دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي با اشاره به برخي اقدامات ديگرش در استان يزد بيان كرد:  براساس مطالعات و تجارب عملي برخي طرح هاي مهم را در استان كليد زديم. طرح سيل ها و خشكسالي را اجرايي و تلاش كرديم با ساخت سازه هاي حفاظتي در استان از هدر رفت آب جلوگيري كنيم. طرح دوم ما ترافيك بود. مي توان گفت اولين استاني بوديم كه در بحث ترافيك ورود پيدا كرده تا شاهد كاهش تصادفات و كار اورژانس و ... باشيم.
استاندار اسبق كهگيلويه و بويراحمد به برخي اقدامات در اين استان اشاره و تصريح كرد: براساس پژوهش هاي انجام شده و براساس ظرفيت‌هاي آمايش ملي و سرزميني، ما محور مفقوده اي را پيدا كرديم و آن ارتباط بين خراسان به خوزستان بود كه چگونه اين ارتباط برقرار شود. در طي دو سال حضورم در اين استان كوشيدم اين مهم تحقق پيدا كند. همچنين در حوزه زيرساخت ها و راه هاي ارتباطي تلاش فراواني صورت پذيرفت.
وي ادامه داد: زيرا توسعه گردشگري و بهره گيري از منابع طبيعي مستلزم توسعه راه‌ ها و زيرساخت‌ ها بود كه بخشي انجام شده و در حال اجراست. در زمان تصدي استانداري همواره  تأكيد بر استفاده از كارهاي كارشناسي شده بود و كوشش در هم افزايي از واحدهاي مختلف داشتم. به عنوان نمونه جلسات هفتگي با همه همكاران و كارشناسان و نخبگان هر حوزه داشتيم كه تازه هاي علمي را ارائه مي‌دادند.
اراده جمعي رمز موفقيت ماست
اوليا در بخشي ديگر از سخنانش به مدل مديريتي خود اشاره و آن را داراي شش محور دانست و گفت: كرامت انساني، سازمان هاي يادگيرنده، مديريت دانش، فناوري اطلاعات، بهره‌گيري از منابع و امكانات و استفاده از طرح، برنامه و آمار.
استاندار اسبق كهگيلويه و بويراحمد با بيان لزوم سياست زدايي در عرصه مديريت استاني گفت: استاندار مسئول سياست هاي كلي دولت است. اگر خواهان خروجي ايده‌ آل در استانها هستيم بايد شاهد يك هماهنگي، همكاري و همياري همه دستگاه ها و سازمان هاي استاني باشيم و استاندار حلقه ارتباط استاني است و بايد به دور از سياست زدگي و فشار خواص، اين روابط را هر روز تقويت و مستحكم تر نمايد.
وي با تأكيد بر اهميت جانشين پروري در نظام اداري افزود:جانشين ‌پروري نيازمند نگاه بلندمدت از سوي مديران با تجربه و سرمايه‌گذاري براي آينده كشور است. كشف استعدادها توسط مديران بلندپايه و پرورش‌ آن‌ها بهترين روش براي پيشبرد اهداف مديريتي سازمان در بلندمدت است.
اوليا تاكيد كرد: اين موضوع با جوان‌گرايي به صورت مطلق تفاوت مشخصي دارد. در استان كهگيلويه و بويراحمد، يكي از چالش هاي اساسي، فشار خواص بر انتصابات و پست هاي مديريتي بود. البته با انجام برخي اقدامات اثر اين فشارها را خنثي كرديم. براي مثال در انتصاب يك فرماندار، هشت ماه صبر و سپس با تحقيق، فرد شايسته را منصوب كردم.
معاون سابق سازمان اداري و استخدامي اضافه كرد: به طور كلي براين باورم اگر بتوان از تمام ظرفيت هاي موجود و نيروهاي نظام به دور از گرايش و تكيه بر دانش و مهارت و قدرت مديريتي آنها بهره برد مي توان مشكلات كشور را سروسامان داد. بنابراين اراده جمعي رمز موفقيت ما است.
رئيس سابق سازمان بهره وري ايران در فرجام اين برنامه افزود: «موضوع «بهره‌وري» در ايران مغفول مانده است. اكثر كشورهاي دنيا با توجه به موضوع بهره‌وري معجزه‌ها و راهكارهاي نابي را ايجاد كرده‌اند. متاسفانه تا به امروز در تحقق اهداف مرتبط با بهره‌وري در برنامه‌هاي توسعه كشور گام‌هاي چشمگيري برداشته نشده است، در حالي كه اكثر كشورهاي دنيا با توجه به موضوع بهره‌وري معجزه‌ها و راهكارهاي نابي را ايجاد كرده‌اند.» البته وي اين موضوع را نيازمند يك جلسه گفت وگوي مفصل دانست.
به گزارش روابط عمومي مركز آموزش مديريت دولتي يازدهمين نشست برخط ارائه تجارب مديران در سال جاري با هدف انتقال دانش و تجربه به مديران دستگاه‌هاي اجرايي و با حضور  علي اكبر اوليا استاندار اسبق كهگيلويه و بوير احمد ، رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي ، از ساعت 10 تا 12روز شنبه سيزدهم دي ماه ۱۳۹۹ در مركز آموزش مديريت دولتي برگزار شد.
گفتني است علي اكبراوليا از سال ۱۳۷۶ به عنوان استاندار كهگيلويه و بوير احمد معرفي شد و تا سال ۱۳۷۸ در اين عنوان باقي ماند؛ وي نماينده مردم يزد در مجلس هشتم شوراي اسلامي و رئيس سابق سازمان ملي بهره‌وري ايران (دولت تدبير و اميد) بوده است و در كارنامه او معاونت سازمان مديريت منابع آب ايران (وزارت نيرو)، رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد، عضويت در هيأت امناي دانشگاه يزد، معاونت عمراني استانداري يزد، مديريت پخش شبكه دوم سيماي جمهوري اسلامي ايران، سرپرستي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مركز يزد در دهه شصت ديده مي‌شود.
گفتني است اين برنامه از طريق سامانه آموزش هاي الكترونيكي مركز (tclms.smtc.ac.ir)، وبينار و اينستاگرام مركز (lsmtc.ac.ir) همزمان به صورت زنده پخش شد كه با استقبال و همراهي خوبي مواجه گرديد.
1400/7/28 15:40:29
زنگ خطر خروج پيمانكاران بزرگ از استان
آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 1079289 تعداد بازدید از صفحه 1621 تعداد بازدید امروز صفحه 373
اطلاعات
نشاني: يزد - بلوار دانشجو - سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد

كدپستي:  13443 - 89167

شماره پيامك روابط عمومي: 6434 1000

پست الكترونيك روابط عمومي: pryazd@mporg.ir

تلفنخانه: 54-36241151-035

نمابر: 36241155-035
نظر سنجي
محتواي سايت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟مشاهده نتایج
كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد ميباشد
Powered by Tetis PORTAL