J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
1398/9/27
در ميزگرد ايرنا با حضور نماينده سازمان بررسي شد: همگرايي مراكز علمي و اجرايي، پيش نياز كاربردي‌سازي پژوهش

امروزه ضرورت انجام پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه‌هاي مختلف به عنوان يك اصل مسلم پذيرفته شده و مانند دهه‌هاي گذشته، پژوهش تنها براي خاك خوردن در كتابخانه‌ها انجام نمي‌شود.

كشورهاي توسعه يافته سرمايه‌گذاري زيادي را براي پژوهش انجام مي‌دهند زيرا به اين يقين رسيدهاند كه هزينه‌هاي نه چندان زياد اين بخش، آنان را از هزينه‌هاي گزاف ناشي از اجراي طرح‌هاي ناكارآمد يا رفع مشكلات طرح‌هايي كه بدون مطالعه انجام شده، معاف مي‌كند.

در ميزگرد تخصصي "كاربردي سازي پژوهش‌ها" موانع مقابل روي پژوهش‌ و راهكارهاي كاربردي‌سازي پژوهش‌ها با حضور مديركل ورزش و جوانان استان يزد به عنوان متولي يكي از دستگاه‌هاي برتر پژوهشي، 

پژوهشگر برتر استان و عضو هيات علمي علوم اجتماعي دانشگاه يزد در اين خصوص گفت: در يك دهه اخير رويكرد رو به پيشرفتي را در حوزه پژوهش در جامعه شاهد بوده‌ايم  كه از نيمه دوم دهه ۸۰ اين روند مثبت در حوزه پژوهش به صورت پررنگي در استان مشهود بوده است.

سيدعليرضا افشاني افزود: توسعه در حوزه پژوهش در يك دهه اخير در مقايسه با قبل از آن تحولات مثتبي را نشان مي‌دهد و در اين حوزه موسسات متعددي فعال شده‌اند كه از جمله اين مجموعه‌ها پارك علم و فناوري و دانشگاه يزد با فعال سازي پژوهشگران تحرك خوبي را در اين فضا ايجاد كرده و حتي زمينه رقابتي نسبي را در ميان دانشگاه‌ها و مراكز علمي استان ايجاد كرده‌اند.

به گفته وي بخشي از اين جنب جوش به آيين‌نامه‌ها برمي‌گردد كه زمينه ساز رونق پژوهش شده و بخشي ديگر آن هم پاي كار بودن اعضاي هيات علمي براي ايجاد تغييرات در رويكرد جامعه نسبت به پژوهش بوده است.

افشاني با بيان اينكه با همه اين محاسن، همچنان خلاهايي در حوزه پژوهش از گذشته تاكنون باقي مانده و تصريح كرد: موازي‌كاري در حوزه پژوهش از چالش‌هايي كه در استان همچنان به چشم مي‌خورد، بعنوان مثال بهزيستي، مطالعاتي را در يك زمينه انجام مي‌دهد كه برخي ديگر از نهادها نيز مشابه همان پژوهش‌ها را اجرا مي‌كنند و  نوعي عمل جزيره‌اي در اين رابطه مشاهده مي‌شود كه باعث دوباره كاري‌هايي در حوزه تحقيق مي‌شود و اين مسئله با توجه به محدوديت‌هاي بودجه براي انجام تحقيقات كاربردي رويكرد منطقي نيست.

وي يكي ديگر از چالش‌هاي مقابل روي پژوهش در استان را كم توجهي به تخصص‌گرايي بويژه در حوزه علوم انساني ذكر كرد و يادآور شد: لازم است هر كس و هر دستگاهي در حوزه تخصصي خود، پژوهش كند و اين در حالي است كه در حوزه علوم انساني بعضا اجراي طرح‌هاي پژوهشي به افراد غيرمتخصص واگذار مي‌شود كه اين موضوع گاه باعث آن مي‌شود كه مجري به دليل فقدان تخصص لازم، اجراي كار را به فرد ديگري كه در آن حوزه تخصص دارد، واگذار كند يا از آن بدتر اينكه خودش انجام مي‌دهد كه در نهايت اين مسئله نتيجه‌اي غير از انجام پژوهش‌ با كيفيت نازل و غيركاربردي ندارد .

افشاني تصريح كرد: برخي شوراهاي پژوهشي كه با حضور كارشناسان در ادارات تشكيل شده، از اعضاي حرفه‌اي در زمينه پژوهش برخوردار نيست، بنا بر اين خروجي چنين شوراهايي به اجراي پژوهش‌هاي كاربردي منجر نمي‌شود.

اين مدرس دانشگاه ضعف ارتباط ميان ادارات، سازمانها، مراكز علمي و دانشگاهي و جامعه با حوزه‌هاي پژوهشي را چالش ديگر اين حوزه عنوان كرد و افزود: مديران ما در جلسات پژوهشي شركت نمي‌كنند و استقبال ادارات از نشست‌هاي مرتبط با موضوع پژوهش ضعيف و در حد عدم مشاركت است از سوي ديگر ضعف اطلاع رساني نيز باعث مي‌شود گاهي پژوهش‌ها در حيطه يك سازمان باقي بماند در حاليكه نياز است براي مراكز مختلف ارسال شود تا پژوهشگران از نيازهاي تحقيقاتي دستگاه‌ها مطلع شوند.

دكتر افشاني انتخاب موضوع پايان نامه را از چالش‌هاي دانشجويان بيان كرد و گفت: دانشجويان در اين زمينه دغدغه‌هاي متعددي دارند كه آيا سازمان متولي در زمينه موضوع پژوهشي آنها را حمايت مي كند يانه؟ البته هميشه موضوع حمايت، مالي نيست بلكه آنها انتظار دارند كه سازمان مربوطه با آنها همراهي كند و اطلاعات كه مورد نياز است را در اختيار آنها قرار دهد.

اين پژوهشگر حوزه علوم اجتماعي افزود: برخي اوقات سازمان‌ها و نهادها به پژوهشگر نگاه منفي دارند و حتي اجازه ورود به سازمان خود را به آنان نمي‌دهند البته برخي دستگاه‌ها و مديران نيز براي رفع چالش‌ها و مشكلات خود از پژوهشگران كمك مي‌گيرند، اما متاسفانه نگاه اول در بين مديران و دستگاه‌ها بيشتر رواج دارد.

وي خاطر نشان كرد: اعتقاد دارم اگر سازماني به دنبال رفع دغدغه و بهبود وضعيت خود نباشند به پژوهشگر بها نمي‌دهند و برعكس اگر دنبال ارتقاء سيستم و رفع چالش‌هاي موجود خود باشند، بستر را براي انجام طرح‌هاي پژوهشي فراهم مي‌كنند.

افشاني تصريح كرد: مشكلي ديگري در حوزه پژوهش اين است كه دانشجويان تحصيلات تكميلي به دليل اينكه از نيازهاي پژوهشي دستگاه‌ها مطلع نيستند، به دنبال تحقيقات كاربردي نمي‌روند و اين موضوع موجب شده كه بيشتر دانشجويان به دنبال تحقيقات بنيادي يا توسعه‌اي بروند و تحقيقات كاربردي كنار گذاشته شود.

وي در خصوص امكان انجام تحقيقات مشترك بين دانشجويان به عنوان پايان نامه يادآور شد: گاهي اوقات دانشجويان به دلايل مختلف علاقمند به انجام كارهاي پژوهشي به صورت مشترك و تيمي هستند اما اكنون قوانين وزارت علوم و تحقيقات اين اجازه را نمي‌دهد و هر دانشجو بايد براي اخذ مدرك، پايان نامه و طرح پژوهشي مستقل ارائه كند.

دكتر افشاني تصريح كرد: با اين وجود در دانشگاه برخي از كارهاي پژوهشي گسترده توسط چند دانشجو انجام شود پس از اتمام طرح هر كدام از آنان، خروجي مشتركي در قالب يك طرح  پژوهشي ارائه مي‌شود كه با توجه به تفاوت توانمندي دانشجويان اين رويكرد نيز با يكسري چالش‌ها همراه است.

مديركل ورزش و جوانان استان يزد نيز در اين ميزگرد با تبريك هفته پژوهش گفت: علم و دانش و برنامه‌ريزي و اجرا بر اساس پژوهش بايد مبناي اصلي تمامي اقدامات در دستگاه‌هاي اجرايي باشد و در وزارت ورزش و جوانان اين مهم در دستور كار بوده و در استان يزد نيز تمامي موضوعات مهم و نيازهاي اين حوزه در شوراي پژوهش مطرح و اقدامات نيز براساس تحقيقاتي كه صورت گرفته براي اجرا ابلاغ مي‌شود.

مسعود شريعتي اضافه كرد: رويكرد پژوهش محورانه در اداره كل ورزش و جوانان استان كه حاصل فعاليت‌هاي شوراي پژوهش و كارشناسان و مدرسان دانشگاه عضو اين شورا بوده، باعث شده تا در مجموعه‌هاي زير مجموعه وزارت ورزش و جوانان، استان يزد در چهار سال پياپي مقام نخست پژوهش را در ميان  ۳۱ استان كشور كسب كند كه توفيق علاوه بر حوزه ورزش، در حوزه جوانان نيز حاصل شده است.

وي با بيان اينكه رويكرد ورزش و جوانان استان به انجام پژوهش‌هاي كاربردي است، ادامه داد: ۴۸ هيات ورزشي و حدود يكصد سازمان مردم نهاد(سمن) در حوزه ورزش و جوانان در استان وجود دارد كه بستر و ظرفيت خوبي را براي انجام مطالعات در زمينه موضوعات مختلف اجتماعي فراهم آورده است.

شريعتي گفت: در حوزه حمايت از پايان نامه‌هاي تحصيلات تكميلي رويكرد اداره كل ورزش و جوانان استان دستوري نيست بلكه موضوعات مختلف در شوراي پژوهشي مشخص شده و پس از دريافت پيشنهادات و بررسي در صحن شوراي پژوهش به تهران براي تامين اعتبار، ارسال مي‌شود.

مدير كل ورزش و جوانان يزد يادآور شد: در اين اداره كل سهم يك درصد پژوهش از اعتبارات دستگاه رعايت شده و در صورت امكان حتي بيشتر از اين سهم نيز صرف پژوهش مي‌شود كه نتيجه آن حمايت از حدود ۸۰ پايان نامه از سال ۹۲ تا كنون بوده و ۳۰ طرح نيز امسال مورد حمايت قرار گرفته است كه در سال گذشته ۱۰۰ ميليون تومان صرف حوزه پژوهش در بخش‌هاي مختلف شده است.

شريعتي در مورد انجام كارهاي مشترك پژوهشي گفت: در اداره كل ورزش و جوانان در اين زمينه محدويتي وجود ندارد بلكه چند مورد انجام شده و به نتايج خوبي هم دست يافتيم كه كاربردي شده است.  

وي اضافه كرد: از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان انتظار داريم از دستگاه‌هاي برتر در حوزه پژوهش بيش از بيش حمايت شود و در تخصيص اعتبار به اين دستگاه‌ها اين موضوع مورد توجه قرار گيرد.

مدير مركز تحقيقات ژنتيكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد و پژوهشگر برتر استان در سالجاري نيز در خصوص چالش‌هاي پژوهش گفت: جنس تحقيقات در حوزه ژنتيك و علوم پزشكي با حوزه علوم انساني و ديگر حوزه‌ها متقاوت است، تحقيقات اين حوزه بزودي وارد بستر جامعه نمي‌شود و گاه حصول و تاييد نتايج اين مطالعات نيازمند زمان بيشتر نسبت به ساير حوزه‌هاي دانش است.

دكتر محمديحيي وحيدي افزود: مطالعات و پايان نامه‌هاي اين حوزه را به راحتي نمي‌توان اجرايي كرد و عمده رويكرد مطالعات اين حوزه بيشتر مداخله‌اي است و بعد از مدتي آثار آن اشكار مي‌شود.

وي گفت: در استان يزد پژوهشگران توانمندي وجود دارد ولي به علت كمبود بودجه و هزينه بالاي تحقيقات رشته‌هاي علوم پزشكي، دستمان براي انجام پژوهش‌هاي مختلف بسته است و گاهي مجبور مي‌شويم اطلاعات حاصل از مطالعات را در اختيار موسسات خارج كشور قرار دهيم تا از ظرفيت‌هاي آنان براي پيشبرد مطالعات استفاده كنيم.

وحيدي تصريح كرد هزينه‌هاي بالا و كمبود بودجه در بخش پژوهش مانع بزرگي در مسير انجام تحقيقات است و با بودجه‌هاي فعلي در حوزه بيولوِژيك نمي‌توان مطالعات زيادي انجام داد كه همين مسئله انگيزه پژوهشگران و محققان اين حوزه را به شدت كاهش داده كه در بين دانشجويان مقطع تحصيلات تكميلي اين بي انگيزگي بيشتر احساس مي‌شود.

اين محقق حوزه ژنتيك يادآور شد: پارك علم و فناوري استان در بحث علوم پايه فعال است ولي در حوزه تخصيصي ژنتيك درگير نيست و حتي دانشگاه‌ها و نهادهاي ديگر هم توجهي به اين بخش ندارند.

وحيدي گفت: اكنون مدت يكسال است كه مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي طرح‌هاي توصيفي را پذيرش نمي‌كند و بيشتر طرح هاي تحليلي مورد حمايت قرار گرفته و به آنها بودجه اختصاص مي‌يابد.

دكتر وحيدي در خصوص انجام طرح‌هاي مشترك پژوهشي اظهار داشت: با توجه به كمبود بودجه، در دانشگاه سعي شده طرح‌هاي تحقيقاتي به صورت هدفمند و روي موضوعاتي محدود انجام شود مثلا اگر قرار است تحقيقي در مورد سرطان صورت گيرد اين موضوع از زواياي مختلف به صورت مشترك انجام مي‌شود.

وي  ايجاد سامانه جامع اطلاع رساني طرح‌ها پژوهشي را در استان ضروري دانست، گفت: اين سامانه علاوه بر رفع موازي كاري دستگاه‌ها، نيازهاي آنان در موضوعات مختلف به صورت مشخص به اطلاع محققان مي‌رساند.

رييس گروه پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان يزد نيز گفت: سازمان مديريت بعنوان متولي برنامه‌هاي توسعه، شعارش توسعه پايدار در گرو پژوهش‌هاي توسعه‌گرا و اينده‌نگر است. اين سازمان هم اكنون دبير گارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري است.

مهدي دهقان منشادي افزود: منابع مالي پژوهش‌ها يا از محل اعتبارات تملك دارايي‌هايي سرمايه‌اي است يا از محل يك درصد اعتبارات هزينه اي دستگاه‌ها تامين مي‌شود و سعي مي‌شود تا موضوعات توسعه اي مد نظر قرار گيرد. هم اكنون رويكرد پژوهش‌ها در بخش اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي، بيشتر تكليفي بوده كه تدوين سند آمايش استان نيز به عنوان يك سند مهم پژوهشي در جهت توسعه متوازن استان در اين راستا قرار دارد.

وي از ديگر پژوهش هاي مهم در اين حوزه را سند توسعه اشتغالزايي روستايي اعلام كرد كه همه استان‌ها در طول دوران برنامه ششم توسعه مكلف به تهيه آن هستند و براي هر استان سهميه اي در نظر گرفته شده كه در استان يزد بايد هر سال براي ۴۵ روستا سند تهيه شود. اين  برنامه‌هاي توسعه اقتصادي بايد منجر به اشتغالزايي شود كه اين رويكردها و استراتژي‌هاي دستيابي به آنها بايد از طريق مطالعات پژوهشي انجام شود.

اين مسوول تصريح كرد: يكي از موارد مورد تاكيد در استان تامين اعتبار براي پژوهش‌هاي دانش آموزي با هدف فرهنگ‌سازي پژوهش از دوران تحصيل است كه پارسال براي آن ۱۰۰ ميليون تومان تامين اعتبار شد و امسال نيز براي بررسي چالش هاي پيش روي نظام آموزش و پرورش (يزد پايلوت ملي)  اعتباري تامين  شده است.

دهقان يادآور شد: دستگاه‌هاي اجرايي مكلف هستند يك درصد اعتبارات جاري خود را صرف پژوهش كنند كه اين مبالغ با توجه به ميزان اعتبار دستگاه‌ها متفاوت است لذا استان‌ها پيگير شدند و در مصوبه‌اي در قانون بودجه كشور به شوراي توسعه و برنامه‌ريزي اختيار دادند كه يك درصد اعتبار دستگاه‌ها به صورت تجميع شده براي اولويت‌هاي پژوهشي اختصاص يابد كه در استان يزد اين اعتبار بالغ بر ۶۰۰ ميليون تومان شد كه امسال پس از تجميع با توجه به اولويت‌هاي پژوهشي دستگاه‌هاي استان به فراخوان گذاشته شد.

وي گفت: از مجموع هفت عنوان پيشنهادي براي اولويت‌هاي پژوهشي استان، ۲۳ پروپزال واصل شده كه تيمي براي بررسي اين پيشنهادات تشكيل شده است

رييس گروه آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان يزد وجود يك نقشه راه پژوهش در استان را ضروري دانست و فقدان يك سامانه جامع براي موضوع پژوهش در استان را از مشكلات اين حوزه براي اطلاع محققان از طرح‌ها و نيازهاي پژوهشي بخش‌هاي مختلف عنوان كرد و ادامه داد:  اگر اين سامانه ايجاد شود، امكان دريافت نيازهاي پژوهشي و ظرفيت‌هاي موجود را فراهم مي‌كند و همچنين از موازي كاري در زمينه انجام موضوعات مشابه پژوهشي نيز جلوگيري مي‌شود.

دهقان با بيان اينكه در طرح‌هاي توسعه استان از نتايج پژوهش‌ها استفاده مي‌شود، گفت: پژوهش‌ها بايد كاربردي شود تا در قفسه و كتابخانه‌ها بايگاني نشود، كشورهاي توسعه يافته، پژوهش محور هستند، بنابر  اين بايد پژوهش، محور توسعه قرار گيرد كه اين رويكرد در استان دنبال مي‌شود.

وي در زمينه مشاركت در اجراي طرح‌هاي پژوهشي افزود: امسال با توجه به واگذاري طرح تدوين مدل توزيع اعتبارات به استان يزد، براي انجام آن كنسرسيومي  از پنج شركت عضو پارك علم و فناوري تشكيل شده است.

دهقان با تاكيد بر كاربردي شدن طرح‌هاي پژوهشي گفت: سازمان مديريت بعنوان متولي ارزيابي پژوهشگران برتر دستگاه‌ها اجرايي استان در سال‌هاي قبل پژوهشگر برتر را بر اساس تعداد مقالات و طرح پژوهشي آنها انتخاب مي‌كرد اما بررسي امتيازات براي انتخاب پژوهشگران برتر در سال جاري براساس كاربردي بودن طرح پژوهشي، گزارش‌هاي كابردي، مشاركت در نظام پيشنهادات در كنار مقالات و طرح هاي اجرا شده مورد توجه قرار گرفته است..

1400/7/20 14:49:0
رئيس جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ را ابلاغ كرد
آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 1076200 تعداد بازدید از صفحه 1614 تعداد بازدید امروز صفحه 639
اطلاعات
نشاني: يزد - بلوار دانشجو - سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد

كدپستي:  13443 - 89167

شماره پيامك روابط عمومي: 6434 1000

پست الكترونيك روابط عمومي: pryazd@mporg.ir

تلفنخانه: 54-36241151-035

نمابر: 36241155-035
نظر سنجي
محتواي سايت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟مشاهده نتایج
كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد ميباشد
Powered by Tetis PORTAL