J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
1395/3/8
مشروح/ تشكيل كارگروه گفتمان سازي و فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي/ معرفي و ترويج برند يزد، فرصت پيش روي استان در مقوله اقتصاد مقاومتي


نخستين جلسه كارگروه گفتمان سازي و فرهنگ سازي ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان يزد باحضور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، مديركل صداوسيماي يزد، مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و ساير اعضا ظهر روز شنبه در محل سازمان مديريت برگزار شد.

 

ارتباط با دنيا، يكي از راهكارهاي پياده سازي اقتصاد مقاومتي است

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد در اين نشست با اشاره به برون گرا بودن اقتصاد مقاومتي گفت: ارتباط با دنيا، يكي از راهكارهاي پياده سازي اقتصاد مقاومتي در كشور است.

حميدرضا نصيري زاده افزود: مجموعه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، در واقع الگويي بومي و علمي، برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي و متناسب با وضعيت امروز و فرداي كشور است.
وي بيان داشت: سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي قابل تكميل و انطباق با شرايط گوناگون است و عملاً اقتصاد كشور را به حالت انعطاف پذيري مي‌رساند و شكنندگي اقتصاد را در شرايط مختلف برطرف مي‌كند.
اين مقام مسئول بيان داشت: اقتصاد مقاومتي به معناي حصار كشيدن به دور كشور و اجراي كارهاي تدافعي صِرف نيست، بلكه اقتصاد مقاومتي اين امكان را مي‌دهد تا كشور حتي در شرايط سخت، رشد و شكوفائي داشته باشد.

نصيري‌زاده گفت: اقتصاد مقاومتي الگوي علمي متناسب با نيازهاي ايران است، ضمن اينكه بايد گفت بسياري از كشور‌ها هم بعلت مشكلات اقتصادي اجتماعي خود، در پي اجراي اين الگو بوده‌اند.

وي افزود: اقتصاد مقاومتي، به دنبال اقتصادي درون زاست در عين حال كه برون گراست و در شرايط تحريم و غير تحريم به كشور كمك مي‌كند.

 

اقتصاد مقاومتي، يك اقتصاد بسته نيست

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي تصريح كرد: اقتصاد مقاومتي يك اقتصاد بسته و يا يك اقتصاد رياضتي و جنگي و دولتي نيست، به دنبال توسعه بر پايه علم و دانش و براي تحقق نيازمند مشاركت مردم است و بر بهره وري نيز تاكيد دارد.
اين كار‌شناس اقتصادي در ادامه به توصيف اقتصاد درون زا پرداخت و گفت: در اقتصاد درون زا، رشد اقتصادي روز افزون، كسب و كار‌ها بالنده و پر رونق، اتلاف منابع رو به كاهش و امنيت اقتصادي در آن زبانزد است.

نصيري‌زاده افزود: اقتصاد درون زا به دنبال نيروي انساني با كارآمد با توليد سرانه مطلوب است و منابع بالقوه و بالفعل كشور براي توليد ارزش اقتصادي، بيشترين بهره را مي‌برد.

رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي، به اقتصاد برون گرا هم اشاره كرد و گفت: اقتصاد برون گرا، تعامل با كشورهاي جهان را فرصت مي‌داند و اساس تعامل با جهان را در منافع دو سويه دنبال مي‌كند.
حميدرضا نصيري‌زاده گفت: در اقتصاد برون گرا، امنيت سرمايه گذاران و بازرگانان خارجي تضمين شده و حجم مبادلات تجاري با ساير كشور‌ها رو به افزايش و هزينه مبادلات اقتصادي با آنان رو به كاهش است.

اين مقام مسئول در بخش ديگري از سخنان خود، به نقاط ضعف اقتصاد كشورمان پرداخت و در اين ارتباط افزود: نبود بخش خصوصي توانمند و خطرپذير، كسري‌هاي بزرگ در بودجه، سهم اندك ماليات در بودجه، ركود تورمي، بهره وري ضعيف عوامل توليد و رتبه ضعيف در شاخص سهولت فضاي كسب و كار، مداخله دولت در اقتصاد، وابستگي به درآمدهاي نفتي، گستردگي اقتصاد غيررسمي، وابستگي توليد ملي به واردات مواد اوليه، عدم گسترش اقتصاد دانش بنيان و نوآوري و... از جمله مسائلي است كه كشور با آن دست و پنجه نرم مي‌كند.

 

توقف خريد كالاي خارجي در صداوسيماي يزد

مديركل صداوسيماي مركز يزد و رئيس كارگروه گفتمان سازي و فرهنگ سازي ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان يزد در اين جلسه با بيان اينكه هر حركت سياسي اجتماعي كه بخواهد در جامعه رخ دهد نياز به گفتمان سازي دارد، گفت: هماهنگ كردن افكار عمومي و توده مردم، اصلي ترين كاركرد ارتباطات از قديم الايام است.

احمد پهلوانيان افزود: گفتمان سازي در جامعه ما، در حوزه سياست بيش از ساير حوزه ها نمود داشته است.

وي با اشاره به اينكه سال جاري، اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل نام گرفته، گفت: بايد به اين كارگروه مانند ساير كارگروه ها، عملياتي بنگريم و كار از ارائه تئوري هاي صِرف فراتر رود.

مديركل صداوسيما براي نمونه، خريد كالاي ايراني را مصداق حركت در جهت اقتصاد مقاومتي عنوان كرد و گفت: اين پديده به گفتمان سازي و فرهنگ سازي در ميان مردم و دستگاه هاي اجرايي نياز دارد.

وي در اين راستا گفت: خريد هرگونه كالاي خارجي كه توليد داخل داشته باشد در صداوسيماي يزد ممنوع شده است.

 

اقتصاد مقاومتي فرصتي براي معرفي برند يزد/ ويژگي هاي مشترك يزدي و ژاپني

دبير كميته گفتمان سازي و فرهنگ سازي ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان يزد نيز در بخش ديگري از اين نشست به ارائه تعريفي از گفتمان پرداخت و گفت: چينش خاص از يك زبان، گفتمان ناميده مي شود و وقتي فردي به شيوه اي خاص صحبت كند گفته مي شود با گفتمان روشنفكري يا گفتمان ديني و... سخن مي گويد.

مجيد جواديان زاده افزود: گفتمان سازي، يك علم است و نيازمند برنامه ريزي ها و سرگرمي هاي مختص خود است يا گاهي اوقات به انتقاد از درون نياز دارد.

مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري تاكيد كرد: اقتصاد مقاومتي يك ظرفيت مناسب براي استان يزد است تا فرهنگ ديرينه خود را كه نسبت به ساير استان ها در صد سال اخير به اقتصاد مقاومتي نزديك بوده، معرفي نمايد.

وي گفت: اين فرصتي است تا از يزد برندسازي كنيم و فرهنگ يزدي بودن نشر يابد و ترويج شود.

جواديان در ادامه به مصاحبه چند سال گذشته خود با دكتر روستا پدر بازاريابي ايران اشاره كرد و ويژگي مشترك يزدي ها و ژاپني ها از ديدگاه وي اينگونه توصيف كرد: يزدي و ژاپني بخاطر مواجهه با برخي نابساماني هاي طبيعي كوشيده اند، اين واقعيت ها را بپذيرند و با سختكوشي، دقت، درستكاري و... در جهت غلبه بر آن گام بردارند.

دبير كميته گفتمان سازي و فرهنگ سازي گفت: ژاپني ها با بهپويي مستمر (كايزن) و يزدي ها با يادگيري و تجربيات جديد مي كوشند آنچه را نمي دانند بياموزند و از آن استفاده كنند.

وي گفت: توجه به كيفيت در ذات ژاپني و يزدي هاست. هنوز هم در ايران وقتي از يزدي نام برده مي شود نشانه اي از كيفيت و مرغوبيت وجود دارد. همچنانكه ژاپني براي كيفيت احترام قائل است.

مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد بيان داشت: صرفه جويي يا درست خرج كردن در زندگي ژاپني و يزدي يك اصل است. وقت شناسي و خوش قولي در يزدي و ژاپني مورد توجه است و يزدي با هر مذهب، دير آمدن و زود رفتن را ضد ارزش مي داند.

جواديان تصريح كرد: علاقه به خانواده، دور انديشي، محافظه كاري در مديريت منابع، سلامت رفتاري، بردباري، نگاه اقتصادي در زندگي و... از جمله مواردي است كه در يزدي ها و ژاپني ها پررنگ است.

وي در جمع بندي مطالب خود گفت كه موارد فوق مصداق گفتمان سازي است و مي توان با تاكيد بر اين خصيصه هاي فرهنگي، در جهت اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي حركت كرد.

 

در اين جلسه پس از بحث و تبادل اعضا مقرر شد، برنامه عملياتي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت دستگاه هاي اجرايي به كارگروه پيشنهاد شود. و طرح نشان اقتصاد مقاومتي، ساختار اعطاي آن و جشنواره فراگير اقتصاد مقاومتي توسط كارگروه تهيه شود.

1400/7/28 15:40:29
زنگ خطر خروج پيمانكاران بزرگ از استان
آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 1079273 تعداد بازدید از صفحه 1621 تعداد بازدید امروز صفحه 360
اطلاعات
نشاني: يزد - بلوار دانشجو - سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد

كدپستي:  13443 - 89167

شماره پيامك روابط عمومي: 6434 1000

پست الكترونيك روابط عمومي: pryazd@mporg.ir

تلفنخانه: 54-36241151-035

نمابر: 36241155-035
نظر سنجي
محتواي سايت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟مشاهده نتایج
كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد ميباشد
Powered by Tetis PORTAL