J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
1395/5/11
مشروح/ برگزاري چهارمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان باموضوع توزيع اعتبارات هزينه اي، عمراني و ماده 180

چهارمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان يزد عصر يكشنبه دهم مردادماه به رياست استاندار و دبيري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد و باحضور نماينده مردم حوزه مهريز در مجلس شوراي اسلامي و ساير اعضا در سالن مرحوم حميدياي استانداري تشكيل شد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان، در اين نشست 3 ساعته، اعتبارات هزينه اي استاني، تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني و ماده 180 ميان دستگاه هاي اجرايي و شهرستان هاي استان توزيع شد.

 

تاكيد استاندار بر ارائه آزادانه نظرات موافق و مخالف در جلسه

استاندار يزد در اين جلسه با تأكيد بر اينكه همۀ نظرات در شوراي برنامه‌ريزي و توسعۀ استان بايد به صورت شفاف بيان شود، ادامه داد: شايسته است مسائل استان در اين شورا بدون تعارف مطرح شود و موافقان و مخالفان هر مصوبه‌اي، آزادانه دربارۀ مزيت‌ها و نقص‌هاي آن مصوبه صحبت كنند تا تصميمات دقيق‌تر باشد و بتوانيم براي توسعه و پيشرفت استان عملي‌تر و اجرايي‌تر اقدام كنيم.

سيدمحمد ميرمحمدي افزود: هرچه مسائل و مباحث آزادتر مطرح شود نتايج بهتري را از جلسات مي‌گيريم و از مسئولان و مديران‌كل دستگاه‌هاي استان مي‌خواهيم واقعيت‌ها را به خوبي بيان كنند و اگر در جايي ضعفي مشاهده كردند در جلسات مطرح كنند تا نسبت به رسيدگي آن اقدام كنيم.

ميرمحمدي با بيان اينكه براي نظرات مخالفي كه در شوراي برنامه‌ريزي و توسعۀ استان مطرح مي‌شود به اندازۀ آراي موافق احترام قائل هستم، خاطرنشان كرد: اين مهم را باور دارم كه همۀ ما براي خدمت به مردم، هم‌فكري و هم‌انديشي براي رفع مشكلات استان در اينجا جمع شده‌ايم و بايد با تصميمات درست در مسير توسعۀ استان گام برداريم.

رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعۀ استان در پايان سخنان خود ضمن مطلوب دانستن حضور نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي برنامه‌ريزي گفت: حضور نمايندگان در اين جلسه مي‌تواند هم به ما به‌عنوان مسئولان اجرايي و هم به خود نمايندگان براي وضع قوانين در مجلس كمك بسيار كند.

 

تبيين مفاد سند بودجه سالانه استان

دبير شوراي برنامه ريزي و توسعه استان نيز در اين جلسه به تبيين مفاد سند بودجه سالانه استان پرداخت و بيان داشت: سند بودجه استان مي بايست تا 31 مردادماه سالجاري تكميل و با امضاي رئيس و دبير شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال شود.

حميدرضا نصيري زاده افزود: حداكثر نيم درصد از اعتبارات هزينه اي و اختصاصي تخصيص يافته و حداكثر يك درصد از اعتبارات عمراني بعنوان اعتبارات خارج از شمول در اختيار استان قرار مي گيرد.

نصيري زاده گفت: بر اساس ماده 44 قانون الحاق 2، كميته تخصيص اعتبار استان با مسئوليت استاندار، دبيري سازمان مديريت و برنامه ريزي و عضويت اداره كل امور اقتصادي و دارايي در ارتباط با تخصيص اعتبارات تشكيل خواهد شد. 

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، گفت: ميزان 1254 ميليارد تومان بعنوان درآمد استان در قانون بودجه 95 پيش بيني شده و استان در اين رابطه رتبه 13 را در بين استان هاي كشور داراست.

 

اعتبارات هزينه اي استاني

حميدرضا نصيري زاده در ارتباط با اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي نيز گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان موظف است موافقتنامه اعتبارات هزينه اي با كليه دستگاه هاي اجرايي استاني را در سامانه بودجه استاني سبا ثبت نمايد.

دبير شوراي برنامه ريزي و توسعه گفت: پاداش بازنشستگي، مانده مرخصي استفاده نشده و سنوات ارفاقي بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي استاني در سالجاري در موافقت نامه هاي مربوط در سال جاري مي بايست لحاظ شود و تخصيص اعتبار براي اين امر منوط به عدم كسري اعتبارات اجتناب ناپذير است.

وي بيان داشت: بر اساس اين سند، پرداخت كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم و فوق العاده اضافه كار در چارچوب مقررات مربوطه پس از تامين اعتبار مربوط به هزينه هاي اجتناب ناپذير از جمله حقوق و فوق العاده هاي مستمر، در سقف اعتبارات مصوب مربوط مندرج در موافقتنامه دستگاه هاي اجرايي بلامانع است.

نصيري زاده درخصوص تعداد دستگاه هاي مشمول بودجه هزينه استاني نيز گفت: در سالجاري و با ملي شدن اداره كل ثبت احوال و ثبت اسناد و املاك استانها، اين تعداد به 23 دستگاه كاهش يافته است.

وي يادآور شد كه در اجراي مفاد ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه و در راستاي اجراي بودجه بر مبناي عملكرد، دستگاه هاي اجرايي استاني مجازند با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، در چارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان نسبت به اجراي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد اقدام نموده و گزارش هاي مربوط را به سازمان ارسال نمايند.

در ادامه جلسه، اعتبارات هزينه اي استاني ميان دستگاه هاي استاني: استانداري، بازرسي، پزشكي قانوني، زندانها، اوقاف و امور خيريه، امور اقتصادي و دارايي، هواشناسي، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، حوزه هنري، تبليغات اسلامي، نوسازي مدارس، ورزش و جوانان، انتقال خون، بهزيستي، دامپزشكي، منابع طبيعي، محيط زيست، استاندارد، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت بر اساس مدل طراحي شده توزيع شد.

اعتبارات هزينه اي استان در سالجاري نسبت به سال گذشته 16 درصد رشد داشته كه ميزان افزايش اعتبارات دستگاه ها با هدف كاهش فاصله اعتباري آنان افزايش داده شده است.

 

نحوه تصويب قراردادهاي پژوهشي دستگاه ها

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، درخصوص قراردادهاي پژوهشي دستگاه هاي استان نيز گفت كه دستگاه هاي اجرايي موظفند نيازهاي پژوهشي و فن آوري خود را احصاء و برحسب اولويت و برآوردهاي اوليه به سازمان استان اعلام نمايند تا در كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري مطرح و مورد تصويب قرار گيرد.

نصيري زاده گفت: طرح هاي پژوهشي مي بايست در سامانه سمات ثبت شود و سپس نسبت به عقد قرارداد اقدام گردد.

 

اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي/ طرح هاي نيمه تمام در اولويت تكميل

دبير شوراي برنامه ريزي در بخش ديگري از سخنان خود درباره توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي هم تاكيد كرد كه در توزيع اعتبارات، تكميل و اتمام طرح ها و پروژه هاي نيمه تمام سنوات گذشته و پروژه هايي كه در سال جاري به بهره برداري مي رسند و پرداخت مطالبات پروژه هاي خاتمه يافته در اولويت قرار گيرد.

حميدرضا نصيري زاده در خصوص پروژه هاي جديد نيز گفت: تصويب پروژه هاي جديد با رعايت مفاد ماده 19 ضوابط اجرايي مشروط به تامين اعتبار مناسب پروژه به طوري كه اعتبار سال اول اجراي آن از نسبت كل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجراي پروژه بر حسب سال كمتر نباشد، مجاز است.

وي متذكر شد: حداكثر زمان اجراي پروژه هاي جديد سه سال خواهد بود.

در ادامه جلسه، 122 ميليارد تومان اعتبارات عمراني استاني ميان شهرستان هاي استان بر اساس شاخص هاي مطروحه توزيع شد.

 

توزيع اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه يافته (ماده 180)

در بخش ديگري از جلسه، توزيع 81 ميليارد تومان اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه يافته، موسوم به اعتبارات ماده 180 مورد تصويب قرار گرفت.

دبير شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در اين زمينه از تفويض توزيع اين اعتبارات به استان خبر داد و گفت: دكتر نوبخت بمنظور رقابت پذير كردن استان ها، عدالت بين منطقه اي و سرزميني، تقويت خود اتكايي استان ها، كاهش عدم تعادل هاي منطقه اي و در راستاي سياست عدم تمركز و واگذاري اختيارات بيشتر به استان ها، توزيع شهرستاني اين اعتبارات را به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تفويض نموده است.

نصيري زاده بيان داشت: متعاقب موضوع، سهم شهرستاني موضوع به كميته برنامه ريزي شهرستان ابلاغ خواهد شد.

وي گفت: اعتبارات ماده 180، بر اساس شاخص هايي چون: كاهش تراكم در كلاس، افزايش سرانه فضاي فرهنگي، افزايش سرانه فضاي مذهبي، افزايش سرانه فضاي ورزشي، افزايش سرانه فضاي بهداشتي و درماني، افزايش جمعيت روستايي تحت پوشش آب، افزايش خانوارهاي روستايي برخوردار از گاز، بهسازي روستاها، توسعه راه هاي روستايي، كاهش نرخ بيكاري و... توزيع شده است.

در ادامه موضوع، الزامات اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي استاني مورد تصويب قرار گرفت و بر اساس قانون، 8 درصد سهم بنياد مسكن انقلاب اسلامي بمنظور تهيه و اجراي طرح هاي هادي و بهسازي روستاها، يك درصد بسيج، 10 درصد آبرساني روستايي و 3 درصد حوزه علميه و مركز خدمات حوزه علميه از سرجمع اعتبارات عمراني استاني تخصيص يافت.

 

آخرين اخبار

در ابتداي جلسه نيز برخي از مديران كل دستگاه هاي اجرايي به ارائه آخرين اخبار از مجموعه خود پرداختند.

 

تفويض اختيار صدور مجوز پيش از چاپ كتاب به يزد

مديركل مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد در اين نشست با اشاره به در پيش بودن 17 مرداد روز خبرنگار از دستگاه‌هاي اجرايي استان خواست تا براي بزرگداشت برنامه‌هاي اين روز با اين اداره كل هماهنگي لازم را بعمل آورند.

علي غياثي ندوشن همچنين اظهار داشت: تفويض اختيار صدور مجوز پيش از چاپ كتاب به 10 استان كشور داده شده كه استان يزد در اين بين قرار دارد.

وي عنوان كرد: اين مصوبه از هفته قبل در يزد اجرايي شده و از اين پس هر كتابي كه بخواهد در استان يزد منتشر شود نياز به اخذ مجوز از تهران ندارد و اين مجوز در اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد صادر خواهد شد.

 

معرفي يزد و ميبد بعنوان شهر ملي نساجي و زيلو

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد هم در اين نشست با اشاره به ثبت ملي بافت تاريخي شهرهاي ميبد، يزد و اردكان و قرار گرفتن بافت تاريخي يزد در آستانه ثبت جهاني اظهار داشت: تلاش‌ها براي ثبت ملي بافت تاريخي ابركوه آغاز شده و به زودي اين بافت ارزشمند ثبت ملي مي‌شود.

وي با بيان اينكه بافت تاريخي ابركوه در معرض خطر قرار داشت، عنوان كرد: پرونده اين بافت تكميل شده و براي ثبت در فهرست آثار ملي به سازمان ميراث فرهنگي ارسال شده است.

مديركل ميراث فرهنگي، با بيان اينكه به تازگي يزد بعنوان شهر ملي نساجي و ميبد بعنوان شهر ملي زيلو معرفي شده‌، خاطرنشان كرد: به احتمال زياد پرونده يكي از اين دو شهر سال آينده براي ثبت جهاني آماده مي‌شود.

شرافت در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ثبت جهاني 11 رشته قنات در سطح كشور گفت: قنات‌هاي زارچ و حسن آباد مشير از استان يزد ثبت جهاني شده اند.

 

برگزاري همايش مبحث پنجم مقررات ملي ساختمان در يزد

مديركل راه و شهرسازي استان هم در اين نشست گفت: اولين همايش مبحث پنجم مقررات ملي ساختمان (با موضوع مصالح و فرآورده هاي ساختماني) شهريور ماه در يزد برگزار و احتمالا وزير راه و شهرسازي بدين منظور به يزد سفر خواهد كرد.

محمدرضا نقصان محمدي اضافه كرد كه اين همايش در محورهاي: مصالح و معماري، مصالح و محيط زيست، مصالح و كاربران، مصالح و بازار ساختمان، مصالح و استاندارد و مصالح و آموزش برگزار مي شود.

 

لازم به ذكر است، در اين جلسه همچنين پيشنهادات كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي و همچنين الزام دستگاه ها نسبت به اجراي دستور العمل ماده 53 قانون الحاق 2 به تصويب رسيد.

 

1400/8/1 15:2:39
پيام رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به مناسبت روز آمار و برنامه ريزي
آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 1083143 تعداد بازدید از صفحه 1622 تعداد بازدید امروز صفحه 222
اطلاعات
نشاني: يزد - بلوار دانشجو - سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد

كدپستي:  13443 - 89167

شماره پيامك روابط عمومي: 6434 1000

پست الكترونيك روابط عمومي: pryazd@mporg.ir

تلفنخانه: 54-36241151-035

نمابر: 36241155-035
نظر سنجي
محتواي سايت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟مشاهده نتایج
كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد ميباشد
Powered by Tetis PORTAL