J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
1396/6/3
برگزاري جشنواره استاني شهيد رجايي يزد در نخستين روز از هفته دولت/ تقدير از 17 دستگاه اجرايي برتر در شاخص هاي مختلف

جشنواره استاني شهيد رجايي صبح روز پنجشنبه دوم شهريورماه همزمان با آغاز هفته دولت در تالار شهيد عباسپور برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و دبير جشنواره شهيد رجايي در ابتداي مراسم به ارائه گزارشي پيرامون فرآيند ارزيابي دستگاه هاي اجرايي استان در سال 1395 پرداخت و گفت 49 دستگاه اجرايي در شاخص هاي عمومي، شاخص اختصاصي، مجموع شاخص هاي عمومي و اختصاصي و شاخص هاي اختصاصي ويژه استاني ارزيابي شدند.

حميدرضا نصيري زاده گفت: فرآيند ارزيابي از اسفندماه سال گذشته آغاز و تا مردادماه به طول انجاميد.

وي افزود: دستگاه هاي اجرايي از ابتداي اسفندماه تا پانزدهم فروردين ماه فرصت داشتند تا اطلاعات خود را درخصوص شاخص هاي عمومي و اختصاصي در سامانه ارزيابي عملكرد وارد نمايند.

نصيري زاده گفت: يك ماه پس از اين مهلت، اطلاعات دستگاه ها توسط دستگاه هاي ستادي مورد ارزيابي قرار گرفت و تا پايان خردادماه اطلاعات و ارزيابي هاي صورت گرفته به سامانه سازمان مديريت و برنامه ريزي انتقال يافت و اين سازمان انتخاب كارشناسان ارزياب شاخص هاي عمومي و تشكيل كميته ارزيابي شاخص هاي اختصاصي را در دستور كار قرار داد.

وي گفت: بادعوت از نمايندگان دستگاه ها و بررسي مستندات، امتياز شاخص ها تا پايان تيرماه در سامانه مذكور ثبت شد و پس از آن در فرصت پيش بيني شده، به اعتراض دستگاه ها رسيدگي شد.

دبير جشنواره بيان داشت كه تاييد نهايي امتيازها تا 20 مرداد ماه صورت پذيرفت و پس از آن نتايج مورد تصويب شوراي راهبري توسعه مديريت استان قرار گرفت.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي افزود كه علاوه بر شاخص هاي عمومي و اختصاصي، تعريف شاخص هاي اختصاصي ويژه استاني در اين دوره مدنظر قرار گرفت و دستگاه ها در محورهايي نظير: عملكرد از نگاه مديريت كلان استان، اثربخشي دستگاه در تدوين برنامه هاي توسعه استان، عملكرد حمايتي و پژوهشي، عملكرد در ساماندهي و بهبود نظام آماري، رضايتمندي بخش خصوصي در بهبود فضاي كسب و كار و اثربخشي در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي مورد ارزيابي قرار گرفتند.

وي افزود: در اين خصوص و براي نخستين بار ارزيابي يكي از اين محورها به بخش خصوصي (خانه صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي) واگذار شد.

جشنواره شهيد رجايي، توفيق دولت و ملت

استاندار و رئيس جشنواره شهيد رجايي نيز در اين مراسم با اشاره به سالروز شهادت شهيدان رجايي و باهنر گفت: هفته دولت را كه يادآور مسئوليت پذيري ها، مردمداري ها و جلب رضايت حق تعالي از سوي مسئولين است و به ياد و نام اين دو  شهيد والامقام شكل گرفته را به مردم تبريك ميگويم و اميدوارم تمامي مسوولين در اجراي مسووليتها و ايفاء وظايفي كه به عهده گرفته اند، موفق و پيروز باشند.

سيدمحمد ميرمحمدي، مفهوم جشنواره را گراميداشت دستيابي به يك موفقيت و پيروزي خوشحال كننده دانست و با بيان اين نكته كه"جشنواره شهيد رجايي در واقع نماد جشن ملت و دولت است" خاطر نشان كرد: جشن ملت است به اين مفهوم كه فرصتي براي خدمتگزاري به مردم از سوي مسئولين فراهم شده و جشن دولت است به اين معني كه مسئولين توفيق عمل به مسئوليت ها و وعده هاي خود به مردم را يافته اند.

وي سپس به مفهوم ارزشمند شهيد اشاره كرد و شهدا را گواهان تاريخ، استقرار دهندگان قسط و عدل و مروجان ظلم ستيزي خواند و خاطر نشان نمود: مواجهه با عنوان شهيد، مسووليت يكايك ما را افزايش مي دهد چرا كه شهدا با نقش آفريني خود ملت ما را ملتي مستقل و آزاد در جهان معرفي كردند و به دشمن اجازه تصرف يك وجب از خاك ما را ندادند و او را در سلطه استكباري بر مردم ما ناكام گذاشتند، استقلال ما را تضمين كردند، اسلام را در دنيا به خوبي معرفي نمودند و توجه جهانيان را به جمهوري اسلامي معطوف داشته و ارزش هاي بسياري را خلق كردند.

مقام ارشد اجرايي استان افزود: شهيدان رجايي و باهنر، به دست كساني از ما گرفته شدند كه يا نادان بودند، يا مغرض و يا مزدور بيگانگان، بنابراين زنده نگهداشتن ياد و خاطرات اين عزيزان به نوعي به معني اين است كه بايد از همه پليديها، گمراهي ها و جهالت ها و بغض ها و كينه ورزي ها دوري كنيم و براي موفقيت هم ايثار و گذشت نماييم چرا كه اين ملت به خوبي در طول اين سالها، اين ويژگي ها را نه تنها در داخل كشور رواج دادند، بلكه مروج آن در فضاي ديگر كشورها نيز بوده اند.

استاندار يزد سپس با طرح اين سوال كه" ما چه استفاده اي از هفته دولت ميكنيم و از اين جشنواره چه بهره اي مي بريم؟" خاطر نشان نمود: اولا به بهانه چنين مناسبتهايي، وظايف و مسئوليتهاي خود در قبال ديگران و اينكه چگونه بايد كار كنيم  و با چه عشق و علاقه اي به اين مردم خدمت نماييم را يادآوري مي نماييم و از طرف ديگر قصد داريم تا در چارچوب اين جشنواره، عملكرد دستگاه ها را ارزيابي كنيم و بر آن نظارت داشته باشيم و بديهي است كه زماني ميتوانيم عملكردها را به درستي ارزيابي كنيم كه انجام امور همراه با نهايت شفافيت باشد و آنگاه اگر رضايت مردم حاصل شد، مثبت ترين ارزيابي براي ما به دست آمده و اگر جز اين بود بايد در روند انجام كار تجديد نظر كنيم.

ميرمحمدي در ادامه با بيان اين نكته كه " هرگاه بخواهيم عملكرد دستگاهي را ارزيابي كنيم، بايد با توجه به ورودي آن، خروجي را ارزيابي نماييم" خاطر نشان كرد: نيروي انساني، ماشين آلات و تجهيزات، اعتبارات، وقت و زمان مصروف شده و فكر و انديشه لحاظ شده از جمله ورودي هاي هر دستگاهي هستند كه بنابر حوزه كاري خود، وظايفي مشخص و برنامه هاي مدوني به عهده دارد كه بايد با بهترين كيفيت و بيشترين كميت، به مرحله اجرا درآيد و آنگاه با عنايت به اين مباحث بايد خروجي را بررسي و ارزيابي كنيم كه قاعدتا بايد برخوردار از عالي ترين ضريب بهره وري از امكانات و نيروي انساني باشد.

وي تاكيد كرد: مديراني موفق هستند كه بتوانند ارزيابي درست و واقع گرايانه اي از ورودي و خروجي دستگاه تحت امر خود داشته باشند و سطح كيفيت و كميت كار خود را بدانند تا بتوانند عملكرد خود را در اين سطوح ارزيابي كنند چرا كه ممكن است از كميت مناسبي در خروجي برخوردار باشند اما از كيفيت لازم بهره نبرند و بالعكس، بنابراين اين اصل اساسي هميشه بايد مد نظر مديران باشد كه زماني كار مبتني بر بهره وري صحيح و خروجي مناسب و مطلوب است كه از كميت و كيفيت مطلوب برخوردار بوده و بهره وري صحيح از امكانات و استعدادها و نيروي انساني را به نمايش بگذارد.

استاندار يزد ضمن تقدير از تلاشهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و احياء جشنواره شهيد رجايي در سالهاي اخير، به شاخصه هاي در نظر گرفته شده جهت ارزيابي دستگاه ها اشاره كرد و افزود: از جمله اين شاخص ها، خود ارزيابي دستگاه هاست و بر اين مبنا استوار است كه آيا از عملكرد خود راضي هستيم، آيا مردم از خروجي دستگاه ما رضايت دارند؟

ميرمحمدي سپس به شاخص هاي اختصاصي، عمومي و اختصاصي ويژه استاني در امر ارزيابي دستگاه ها اشاره نمود و خاطر نشان كرد: در مبحث شاخص هاي ويژه، آنگاه كه به ارزيابي مديريت ارشد استان  از دستگاه ها اشاره مي شود، به اين منظور است كه بتوان انسجام و هماهنگي و سرعت عمل و كارايي دستگاه ها را از نگاه مديريت كلان استان بررسي كرد و ذكر اين نكته  نيز لازم است كه اين ارزيابي با نظر مشورتي معاونين استاندار صورت گرفته تا همه زوايا مشخص شده و ارزيابي عادلانه تري صورت گيرد و سليقه شخصي در كار دخالت نكند و خدا را سپاسگزارم كه نتايج ارزيابي ها نسبتا مطلوب بود و نشان از عملكرد مثبت دستگاه هاي استان داشت.

استاندار يزد در پايان با اشاره به شاخص ابراز نظر بخش خصوصي استان در بررسي ارزيابي دستگاه هاي دولتي با توجه به شعار "اقتصاد مقاومتي، اشتغال و توليد" گفت: يكي از شاخص هاي اساسي دستگاه ها كه در نتيجه ارزيابي موثر است، نقش آنها در پيشبرد روند اقتصاد مقاومتي است و اين امر بسيار اهميت دارد كه دستگاه هاي ما چه ميزان توانسته اند تا بخش خصوصي و تعاوني را در حركت در مسير دستيابي اقتصاد مقاومتي كه ميتواند كشور را از تلاطم هاي اقتصادي جهان و منطقه مصون دارد، همراهي نموده و راه را براي نقش آفريني آنها هموار سازند و بديهي است كه اين مهم يكي از فرازهاي اصلي ارزيابي تمام دستگاه هاي استان است كه براي پي بردن به آن نظر بخش خصوصي را نيز جويا شده ايم.

ارائه لايحه قانون دائمي مديريت خدمات كشوري به مجلس

معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور نيز در اين مراسم با گراميداشت ياد و خاطره شهيد رجايي و باهنر بيان داشت كه از اينكه اين چهره و الگو سرآغازي براي فعاليت دستگاه هاي اجرايي شد خرسنديم و اميدواريم جشنواره شهيد رجايي بتواند نظام اداري ما به نظامي بهتر و موثرتر ارتقاء دهد.

علي اكبر اولياء به ذكر خاطره اي از زمان تصدي خود بر سازمان مديريت و برنامه ريزي استان طي سال هاي 1381 تا 1386 پرداخت و گفت: دكتر ستاري فر در آن سال ها مي گفت كه تامين منابع بودجه كاري سخت است و مي بينيم كه اين امر سخت تا سال 1396 ادامه پيدا كرده است.

وي افزود: هرچند چرخ كشور مي چرخد ولي سهم 90 به 10 درصد اعتبارات جاري به عمراني بسيار هشدار دهنده است.

عضو ستاد مركزي برگزاري جشنواره شهيد رجايي افزود: بررسي ها و تمهيداتي در نظر است تا ارزيابي هاي جشنواره دقيق تر و كيفي تر صورت پذيرد.

وي با طرح اين سوال كه دستگاه هاي اجرايي ما به چه سمتي حركت مي كنند، گفت: انتظار مي رود يزد در حوزه نظام اداري كشور كار ويژه، بيشتر و ايده جديدي ارائه نمايد.

معاون سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: مديران ما مي بايست بيش از پيش به توانمندسازي نيروي انساني دستگاه خود توجه نمايند، مركز آموزش مديريت دولتي در دهه 70 كار خود را با هدف آموزش مديران آغاز كرد؛ آموزش مديران مسئله اي مهم است بدان معنا كه مي بايست شرايط احراز پست هاي مديريتي احصاء شود و افرادي كه به مجموعه دولت اضافه مي شوند، درست انتخاب شوند.

وي با مهم قلمداد كردن مبحث فناوري هاي مديريتي گفت كه اين مبحت به ارتقاي بهره وري اداري و بهره گيري از فناوري اطلاعات مي پردازد و سرعت عمل دستگاه را در ارائه خدمات افزايش مي دهد. دولتمردان مي بايست پارادايم هاي مباحث اداري را در حوزه هاي مختلف سازماني از جمله كارشناسان، جذب و عملياتي نمايند.

وي با اظهار اينكه به روش اجراي فرآيند ارزيابي دستگاه ها در جشنواره شهيد رجايي نقد دارد، افزود كه جشنواره شهيد رجايي محلي است كه در آن دستگاه ها تجربيات و توفيقات خود را در ارائه خدمات بهتر به تبادل مي گذارند؛ اين امر مي تواند به بهبود فرهنگ كار سازماني در استان منجر شود.

اولياء برگزاري جشنواره را پايان ماراتن يك ساله زحمات درحوزه هاي اداري و تحول اداري توصيف كرد و گفت: كاركنان اين حوزه ها، نتيجه زحمات يكساله خود را لمس مي كنند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت كه سازمان اداري و استخدامي به زودي قانون دائمي مديريت خدمات كشوري را به مجلس ارائه مي كند، قانوني كه اجراي از سال 86 تاكنون هرسال تمديد شده و اميدواريم نسخه جديد اين قانون تا پايان سالجاري نهايي شود.

نماينده اسبق يزد با اشاره به حضور نمايندگان استان در جلسه بر توجه نمايندگان به اين لايحه و دقت نظر در جلسات بررسي قانون در كميسيون اجتماعي مجلس تاكيد كرد.

وي در سخنان خود با تاكيد به مديران براي تقويت واحدهاي اداري خود، گفت: نمي توان فكر كرد در حال انجام كاري مهم هستيم ولي نسبت به نظام اداري خود بي توجه باشيم.

علي اكبر اولياء گفت: مديران بايد نسبت به ساختار و نيروي انساني خود توجه نمايند و حساس باشند.

وي گفت: شوراي عالي اداري در سال 1393 مصوب نمود تا دستگاه هاي اجرايي سند نيروي انساني خود را ظرف مدت 4 ماه تهيه نمايند ولي تاكنون حدود 50 درصد دستگاه ها اين سند را تهيه كرده اند، همچنانكه برخي از اسناد كيفيت لازم را ندارند.

وي با بيان اينكه برخي از مديران هنوز پرونده رسيدگي به نظام اداري خود را باز نكرده اند، گفت: برخي از دستگاه ها با تورم نيرو و برخي با كمبود نيرو مواجه اند.

معاون سازمان اداري و استخدامي با بيان اينكه تلخ است بگوييم كه آمار دقيق كاركنان دستگاه هاي اجرايي را نداريم در عين حال كه ذيحسابان در پرداخت ها حساسيت دارند.

وي همچنين به ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه اشاره كرد و گفت: مي بايست حجم دولت در طول برنامه 15 درصد كاهش يابد؛ وي در عين حال گفت كه برخي از دستگاه ها از سقف 10 درصد نيروي قراردادي خود استفاده نكرده اند كه ورود سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مي تواند در اين موضوع راهگشا باشد.

اولياء در پايان به ماده 29 قانون برنامه ششم پرداخت و گفت كه پرداخت ها در قالب سامانه اي ثبت، ضبط و شفاف خواهد شد.

وي درخصوص افزايش ضريب پرداخت حقوق پرسنل دولت گفت كه موضوع در صورت تامين اعتبار اجرايي خواهد شد.  

1400/7/28 15:40:29
زنگ خطر خروج پيمانكاران بزرگ از استان
آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 1079148 تعداد بازدید از صفحه 1621 تعداد بازدید امروز صفحه 258
اطلاعات
نشاني: يزد - بلوار دانشجو - سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد

كدپستي:  13443 - 89167

شماره پيامك روابط عمومي: 6434 1000

پست الكترونيك روابط عمومي: pryazd@mporg.ir

تلفنخانه: 54-36241151-035

نمابر: 36241155-035
نظر سنجي
محتواي سايت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟مشاهده نتایج
كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد ميباشد
Powered by Tetis PORTAL