J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
1394/10/6
باحضور نمايندگان رسانه هاي محلي و ملي؛ نخستين نشست خبري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد برگزار شد

نخستين نشست خبري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد صبح امروز باحضور نمايندگان رسانه هاي محلي و ملي در محل سازمان مديريت برگزار شد.

رئيس سازمان مديريت در ابتداي اين نشست به سير روند احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي در كشور پرداخت و گفت در 26 آذرماه 1393 رئيس جمهور در راستاي تحقق وعده هاي انتخاباتي دولت تدبير و اميد و بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري، احياي اين سازمان را ابلاغ كرد.

حميدرضا نصيري زاده در اين خصوص افزود كه اين سازمان در اواخر خرداد ماه سالجاري با تعيين رئيس اين سازمان در استان، احيا شد و در شش ماه اخير ماموريت هاي مهم خود را در راستاي تدوين برنامه ششم توسعه كشور، سند ملي توسعه، نقشه راه توسعه استان يزد، اصلاح نظام آماري، توزيع عادلانه اعتبارات و... پيگيري نموده است.

تعداد پروژه هاي نيمه تمام استان

حميدرضا نصيري زاده در ادامه، تعداد پروژه هاي نيمه تمام استان را 1760 مورد عنوان كرد و افزود: 154 ميليارد تومان در سالجاري براي پيشرفت فيزيكي آنان اختصاص يافته است.

وي ابراز اميدواري كرد تا با اختصاص اين اعتبار، 30 درصد از اين پروژه ها تا پايان سالجاري به بهره برداري برسد.

اين مقام مسئول همچنين تصريح كرد كه درصورت بهبود اعتبارات، اين پروژه ها تا 3 سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در بخش ديگري از سخنان خود درخصوص جايگاه سهولت كسب و كار استان يزد در كشور بيان داشت كه استان به رتبه دوم بهبود فضاي كسب و كار در كشور رسيده است.

وي در عين حال افزود كه بهبود مسائل كشور، نيازمند ارتقاي بهره وري در همه اركان جامعه است.

وضعيت درآمدي استان يزد

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد كه همزمان رياست ستاد درآمد استان را نيز بر عهده دارد، ميزان درآمدهاي استان را در 8 ماهه نخست سالجاري 609 ميليارد تومان اعلام كرد و افزود كه اين ميزان نسبت به درآمد مصوب استان 16 درصد كاهش داشته است.

نصيري زاده در اين خصوص بيان داشت كه درآمد مصوب سال 94 نسبت به سال 93، حدود 30 درصد افزايش يافته است. وي به پيشنهاد سازمان مديريت به تهران هم اشاره كرد و افزود كه در اين نامه خواستار توقف افزايش درآمدها باتوجه به ركود اقتصادي شده است.

تدوين پيش نويس نقشه راه توسعه استان

اين مقام مسئول در ادامه از تدوين نقشه راه توسعه استان و همچنين نظريه پايه استان خبر داد و گفت كه بمنظور دريافت نظرات كارشناسان، اين دو پيش نويس به مسئولان قبلي و فعلي استان ارسال شده، همچنانكه در نشست يزدي تباران مقيم تهران نيز ارائه شده است.

واگذاري پروژه هاي نيمه تمام به بخش غير دولتي، در دستور كار

حميدرضا نصيري زاده در ادامه سخنان خود با اشاره به محدويت هاي شديد اعتباري استان تصريح كرد كه سازمان مديريت در اين راستا، واگذاري پروژه هاي نيمه تمام به بخش خصوصي را در دستور كار دارد و بر اساس ماده 27 قانون الحاق 2، اين پروژه ها بمنظور جذب سرمايه گذار بر روي سايت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد قرار گرفته است.

سازمان مديريت، از پژوهش هاي كاربردي حمايت مي كند

وي با اشاره به بودجه پژوهشي 17 ميلياردي استان، اين رقم را تاكنون بي سابقه عنوان كرد و گفت بالغ بر 260 اولويت پژوهشي از سوي دستگاه ها، دانشگاه ها و شركت ها به سازمان واصل شده كه اولويت بندي پژوهش ها و همچنين كاربردي بودن آنان در كميته پژوهشي سازمان در حال انجام است.

كشور هنوز تحت تاثير كاهش دستوري نرخ بهره بانكي است

اين مقام مسئول در پايان سخنان خود درخصوص تقليل منابع بانكي و ميزان انبوه مطالبات گفت: كشور هنوز تحت تاثير كاهش دستوري نرخ بهره بانكي از 24 درصد به 12 درصد است.

اعتبارات ابلاغي به استان 260 ميليارد تومان است

در ادامه نشست خبري رئيس سازمان، معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد به بيان ميزان اعتبارات استان يزد پرداخت.

محمدرضا نبي در اينباره، ميزان اعتبارات عمراني ابلاغي به استان را تاكنون، بالغ بر 260 ميليارد تومان اعلام كرد كه متشكل از اعتبارات ملي با ويژگي استاني 65 ميليارد تومان، بودجه استاني 91.6 ميليارد تومان، اعتبارات استاني ماده 180 قانون برنامه پنجم 66 ميليارد تومان، رديف هاي اعتبارات خشكسالي و اعتبارات سفر مقام معظم رهبري به استان است.

وي در اين رابطه، ميزان تخصيص اعتبارات ابلاغي را حدود 45 درصد اعلام كرد.

اين مقام مسئول در اين ارتباط گفت: سهم ملي اعتبارات ماده 180 به تكميل و تجهيز بيمارستان هاي شهرستان استان، زيرگذر ورودي مهريز، راه يزد بافق، كنارگذر زارچ و اشكذر، مجتمع هاي آب روستايي، طرح انتقال آب از چاه هاي چرخاب، آبرساني به 9 شهر استان، سد هرات، بهسازي روستاها و... اختصاص يافته است.

تكميل ساختمان بيمارستان شهيد رهنمون تا پايان سال

نبي همچنين از ابلاغ 6 ميليارد تومان از رديف هاي سفر مقام معظم رهبري بمنظور تجهيز بيمارستان شهيد رهنمون خبر داد و ابراز اميدواري كرد تا ساختمان اين بيمارستان تا پايان سال به بهره برداري برسد.

وي اضافه كرد كه تجهيز بيمارستان به اعتبارات بيشتري نياز دارد.

بدهي معادن سنگ آهن

اين مقام مسئول در بخش ديگري از سخنان خود درباره بدهي معدن چادرملو به استان گفت: مباحث پيش آمده (148 ميليارد تومان) ناشي از اختلاف حساب سال 92 است و در صورتي كه رديف هزينه اي آن در بودجه سال 95 احيا شود و در مجلس تصويب شود اين اعتبار به استان باز خواهد گشت، در غير اين صورت به يزد نخواهد آمد و در صورت وصول در خزانه دولت خواهد ماند. 

وي در اين رابطه گفت كه رديف هزينه اي اين بدهي، يكساله و مربوط به سال 92 بوده است و در بودجه سال 93 تكرار نشده است. لازم به ذكر است اين تبصره در لايحه بودجه 93 دولت وجود داشته ولي در مجلس توسط نمايندگان حذف شده است.

دستگاه هاي اجرايي بالغ بر 41 هزار نفر پرسنل دارند

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت نيز در ادامه نشست خبري، گفت: ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات زائد و غيرضرور وظيفه اي است كه در اصل سوم قانون اساسي بر عهده دولت گذارده شده است.

سيدمجتبي حسيني پور افزود: راه برون رفت از مشكلات اقتصادي و اجتماعي كشور، توجه بيشتر به اصلاح نظام اداري و افزايش بهره وري است.

وي بيان داشت: بر پايه اين تفكر، دولت تدبير و اميد در ايام نخستين استقرار خود، اصلاح نظام اداري را جزو برنامه هاي اصلي خود قرار داده و "نقشه راه اصلاح نظام اداري" را تدوين كرد.

حسيني پور تصريح كرد كه دولت در اين نقشه راه، سه هدف: 1) دستيابي به دولت چابك، بهره ور و بهره مند از فناوري هاي نوين، 2) ارائه خدمت با كيفيت مبتني بر رقايت، دولت متعهد به آرمان ها و متكي به اعتماد مردم و 3) دولت عاري از فساد و مبتني بر حسن عملكرد كاركنان را دنبال مي كند.

وي افزود كه اين معاونت بر اساس اهداف ترسيم شده توسط دولت، نقشه راهي را بمنظور دستيابي به اين اهداف در مدت 5 سال ترسيم كرده است.

اين مقام مسئول گفت كه در راستاي تحقق اين نقشه راه، 7 نشست هم انديشي تحول در نظام اداري با حضور كارشناسان دستگاه هاي اجرايي تشكيل شده است.

دستگاه هاي اجرايي 41 هزار نفر پرسنل دارند

سيدمجتبي حسيني پور در ادامه سخنانش، به ارائه آماري از وضعيت نظام اداري استان پرداخت و گفت: 92 دستگاه اجرايي استان بالغ بر 41 هزار پرسنل دارند كه 30 درصد آنان ديپلم و زير ديپلم هستند.

وي افزود: 23 هزار نفر از اين تعداد در حوزه آموزشي و 17 هزار نفر در بخش اداري مشغول بكار هستند كه 14 هزار نفر از پرسنل در آموزش و پرورش به ارائه خدمت مي پردازند.

حسيني پور، نسبت مرد و زن پرسنل دولت در استان را 61 و 39 درصد اعلام كرد.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني در ادامه، تنها راه استخدام در دستگاه هاي اجرايي را بر اساس ماده 45، تبصره ماده 32، ماده 124 و ماده 17 قانون خدمات كشوري عنوان كرد.

وي گفت: پيش بيني نيروي انساني توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور صورت مي گيرد، به وزارتخانه مرتبط توزيع مي شود و از سوي وزارتخانه سهم استان ها تعيين مي شود و پس از طي شدن تشريفات اداري، استخدام هاي رسمي پيماني از طريق سامانه كارمند ايران صورت مي گيرد.

مركز آمار ايران، مرجع رسمي اعلام آمار

معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد هم در بخش ديگري از اين نشست به شرح وظايف اين معاونت پرداخت و گفت: جمع آوري، توليد و پردازش و انتشار آمار از نظر قانون رسما بر عهده مركز آمار ايران است.

محمدحميد فخرالدين افزود: آمار رسمي كشور، آمار مركز آمار ايران است و معاونان آمار و اطلاعات سازمان مديريت استان ها، نمايندگان مركز آمار ايران در استان ها بشمار مي آيند.

وي با بيان اينكه تصور عمومي بر اين است كه جمع آوري آمار كار پيش افتاده اي است، گفت: جمع آوري آمار و تحليل آماري، يك دانش و علم است و نياز به فرهنگ سازي و اعتماد سازي دارد كه نقش رسانه ها در اين بين غيرقابل انكار است.

اين مقام مسئول به مواد 7 و 8 قانون مركز آمار ايران اشاره كرد و گفت: هر شهروند ايراني موظف است آمار درخواستي را در اختيار مركز آمار ايران قرار دهد، از سويي ديگر نيز استفاده از آمار و اطلاعات خانوارها جز در موارد عمومي و كلي، ممنوع است.

اعتبار بخش پژوهش كمتر از يك درصد توليد ناخالص ملي ايران

مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت هم در اين نشست خبري، به بيان اهميت پژوهش در رشد و توسعه كشورها پرداخت و گفت كشورهاي توسعه يافته نظير امريكا در حدود 3 درصد از توليد ناخالص ملي خود را به امر پژوهش اختصاص مي دهند.

مجيد دهقاني زاده، اين ميزان را در ايران، كمتر از يكصد عنوان كرد و گفت: توسعه كشور و رفاه بيشتر مردم، راهي جز آينده پژوهي و تحقيق و توسعه ندارد.

وي به اصل، ده يك اشاره كرد و گفت: از هر ده پژوهش، بايد اين انتظار وجود داشته باشد تا يك مورد از آن نتايج اثر بخش داشته باشد.

دهقاني زاده در ادامه گفت كه كميته پژوهش سازمان مديريت، كار بررسي اولويت هاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايي را بر عهده دارد و اعتبار اين حوزه 17 ميليارد ريال است.

وي گفت كه كميته پژوهش تاكنون 10 جلسه تشكيل داده و يكي از تصميمات آن حمايت يك ميليارد ريالي از طرح هاي پژوهشي پژوهشكده علوم توليد مثل يزد است.

همايش هاي استاني از شوراي برنامه ريزي، مجوز برگزاري اخذ خواهند كرد

اين مقام مسئول به بخشنامه اخير سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اشاره كرد و گفت: بمنظور جلوگيري از موازي كاري و صرف هزينه هاي زائد، همايش هاي استاني مي بايست مجوز برگزاري خود را از شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اخذ كنند.

تعداد پيمانكاران  و مشاوران استان

مدير نظام فني اجرايي و رئيس دبيرخانه شوراي فني استان هم در بخش ديگري از نشست خبري مسئولان سازمان مديريت، به ارائه گزارشي از نحوه نظارت بر پروژه هاي عمراني پرداخت.

حسن دهلوي در اينباره بيان داشت: نظام فني اجرايي، حوزه اجرا و نظارت پروژه هاي عمراني دولتي را در بر مي گيرد. حوزه اجرا با صدور پروانه فعاليت پيمانكاران و مشاوران از طريق سامانه ساجات به انجام وظيفه مي پردازد، حوزه نظارت نيز در چارچوب شوراي فني انجام مي شود.

وي در اين ارتباط تعداد پيمانكاران استان را 365 و تعداد مشاوران را 23 شركت عنوان كرد.

پرسش خبرنگاران و پاسخ مسئولان

در ادامه نشست نمايندگان رسانه هاي محلي و ملي به طرح مسائل و ديدگاه هاي خود در خصوص: لزوم وحدت رويه در پژوهش ها، ميزان بدهي معادن به استان، چاره انديشي درخصوص پرسنل با مدرك ديپلم و زير ديپلم، لزوم اطلاع رساني بهتر و جامع تر از سوي دولت درخصوص وضعيت كشور، بيكاري دانش آموختگان دانشگاه ها، تفاوت چشمگير در پرداختي ها به كارمندان دولت، تاخير در پرداختي حق ماموريت كارمندان، لزوم چاره انديشي و ايجاد امنيت شغلي كارمندان قراردادي، تفاوت ديدگاه هاي دولت درخصوص يارانه ها، عدم اعتماد مردم به سيستم اقتصادي، نحوه توزيه بودجه ميان دستگاه ها، كمبود شديد اعتبارات بخش فرهنگ، نبود تصميم گيري بر مبناي آمار و اطلاعات واقعي، احياي سازمان مديريت و اميد به برنامه ريزي و نظارت در كشور، لزوم نظارت سازمان مديريت بر پروژه هاي ميراث فرهنگي، آلودگي هاي آماري، عدم همكاري بانك ها براي اعطاي وام هاي خرد، اعتبار مورد نياز تكميل پروژه هاي نيمه تمام، توزيع عادلانه اعتبارات ميان شهرستان ها و... پرداختند.

1400/7/28 15:40:29
زنگ خطر خروج پيمانكاران بزرگ از استان
آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 1079203 تعداد بازدید از صفحه 1621 تعداد بازدید امروز صفحه 302
اطلاعات
نشاني: يزد - بلوار دانشجو - سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد

كدپستي:  13443 - 89167

شماره پيامك روابط عمومي: 6434 1000

پست الكترونيك روابط عمومي: pryazd@mporg.ir

تلفنخانه: 54-36241151-035

نمابر: 36241155-035
نظر سنجي
محتواي سايت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟مشاهده نتایج
كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد ميباشد
Powered by Tetis PORTAL