J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
1394/8/5
معاون و روساي گروه آمار و اطلاعات سازمان در ميزگرد ايسنا: اطلاعات افراد در سرشماري‎‎ها، محرمانه است

براساس قانون مركز آمار ايران، آمار و اطلاعاتي كه در طرح ها و سرشماري‎‎هاي گوناگون جمع‌آوري مي‎‎شود، محرمانه است و تنها در تهيه آمارهاي كلي و عمومي مورد استفاده قرار گيرد و حتي بر طبق قانون، استناد به اين اطلاعات در مراجع قضايي، اداري، مالياتي و نظاير اينها، موثق نخواهد بود.

به گزارش ايسنا يزد، امروزه نظام آماري كشورها ارتباط مستقيمي با توسعه يافتگي آن كشورها دارد چرا كه بنيان تمام برنامه‌ريزي‌هاي خوب، دقيق و مناسب كه پايه‌ريز توسعه يافتگي كشورها قلمداد مي‌شود، همين آمارهاي به‌روز و صحيح است.

امروز علم آمار به عنوان زيربناي توسعه و اساس برنامه‌ريزي كشورها همانند خواندن و نوشتن به يكي از ضروريات جوامع پويا تبديل شده لذا به توصيه نهادهاي بين‌المللي در بسياري از كشورهاي دنيا، روزي تحت عنوان روز جهاني آمار نامگذاري و گرامي داشته مي‎‎شود.

امسال نيز از سوي سازمان ملل براي دومين بار پس از سال 2010 ميلادي، روز بيستم اكتبر سال ۲۰۱۵ مصادف ۲۸ مهر ۱۳۹۴ به عنوان روز جهاني آمار نامگذاري و با هدف فرهنگ‌سازي بيشتر در اين حوزه، شعار اين روز "داده بهتر، زندگي بهتر" اعلام شد.

هر چند شعار امسال روز جهاني آمار بيانگر اين نكته مهم است كه اگر اشخاص و دستگاه‎‎هاي توليدكننده آمار، داده‌هاي خوبي را ارائه دهند و آمارهاي آلوده ندهند، شاهد زندگي بهتري در جوامع خواهيم بود ولي بازهم بسياري به بهانه‌هاي واهي و نادرست از ارائه اطلاعات و داده‌هاي صحيح سرباز مي‌زنند و گاهاً واهمه دارند.

 "محمد حميد فخرالدين" معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان يزد در ميزگردي كه در دفتر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) – منطقه يزد برگزار شد، پيرامون اهميت موضوع آمار، ابتدا به ساختار كنوني نظام آماري استان اشاره و تصريح كرد: دفتر آمار و اطلاعات استانداري كه پس از احياي سازمان مديريت و برنامه‎‎ريزي به معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه‎‎ريزي تبديل شده است و براساس شرح وظايف و ساختار نيروي انساني، وظيفه‎‎ي جمع‏‏آوري، توليد، پردازش و نشر آمار را برعهده دارد.

اين مقام مسئول افزود: غالباً آمار از طريق سرشماري‎‎ها، طرح‎‎هاي آماري دفاتر استاني و يا حاصل آمارهاي ثبتي دستگاه‌هاي اجرايي جمع آوري مي شود و براي انتشار در اختيار مركز آمار ايران قرار مي‌گيرد.

وي همچنين به برخي از پيش‌نيازهاي توليد آمار اشاره كرد و گفت: در دو حوزه‌ي سرشماري‌ها و طرح‌هاي آماري به طور مستقيم براي چارچوب‌سازي نيازمند نقشه هستيم لذا يكي از وظايف اين معاونت در حوزه بهنگام‌سازي نقشه‎‎هاي شهري و روستايي به صورت بلوك‌بندي شده است.

فخرالدين خاطرنشان كرد: به عبارتي اين معاونت در چهار گروه بهنگام‌سازي نقشه، گروه سرشماري‌ها و طرح‌هاي آماري، گروه حساب‌هاي منطقه اي و گروه آمارهاي ثبتي، در اين حوزه فعاليت مي‌كند كه در اين ساختار سازماني مجموعاً متشكل از 10 نفر نيروي انساني است.

وي متذكر شد: معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنام‌ ريزي استان به لحاظ ساختاري به نحوي است كه مي‎‎تواند گسترده‎‎تر يا متمركز شود به عنوان نمونه در طرح سرشماري كشاورزي 93، مجموع نيروهاي بكارگرفته شده در طرح به حدود 250 نفر رسيد ويا در سرشماري نفوس و مسكن 95 اين تعداد براساس پيش‌نويس طرح در استان به يك‌هزار نفر نيز خواهد رسيد.

 

انجام 95 درصد از طرح‌هاي آماري توسط بخش خصوصي

اين مسئول در اين رابطه خاطرنشان كرد: با توجه به سياست برون‌سپاري، 95 درصد از طرح‎‎هاي آمارگيري استان از طريق بخش خصوصي كه شامل پنج شركت آماري داراي گريد و مجوز از مركز آمار ايران هستند، انجام و در مورد ساير طرح‎‎ها مانند سرشماري‎‎هاي عمومي، به لحاظ حساسيت طرح، خود معاونت آمار اقدام به سرشماري مي‎‎كند.

به گفته‌ي وي، معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يكي از معدود حوزه‌هاي سازمان مديريت است كه از روزهاي آغازين سال براي طول سال، برنامه‌ي اجرايي دارد و فعاليت خود را بر طبق برنامه اعلام شده در حوزه آمارگيري شروع مي‎‎كند.

وي با اشاره به ارائه گزارش ماهانه از روند اجراي طرح‌ها و برنامه‌ها به مركز، مهمترين طرح‎‎‎‎هاي سرشماري صورت گرفته يا در دست اقدام اين مركز را انجام سرشماري عمومي كشاورزي در آبانماه سال گذشته، برگزاري طرح آزمايشي نفوس و مسكن در سال جاري و انجام طرح اصلي سرشماري در سال آينده برشمرد.

 

مركز آمار ايران تنها مرجع نشر آمار رسمي است

فخرالدين يادآور شد: از آنجايي كه مركز آمار ايران مسئول تهيه و انتشار آمارهاي رسمي كشور محسوب مي‎‎شود، معاونت آمار و اطلاعات استان‌ها بازوان توانمند مركز آمار ايران در توليد آمار به شمار مي‎‎آيند كه اين آمار مي‎‎تواند از برش استاني برخوردار باشند.

وي در مورد ارائه برخي آمارها از سوي مراجع ديگر مانند بانك مركزي، اظهار كرد: همان طور كه گفته شد مركز آمار ايران مسئول انتشار آمار رسمي در كشور است ولي در برخي موارد بانك مركزي با توجه به وظيفه و تخصص ذاتي، آماري را ارائه مي‌دهد كه به عنوان شاهد و گواه در كنار آمار منتشره توسط مركز آمار ايران، ‌از آنها استفاده مي‌شود.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت استان در رابطه با وجود برخي نگراني‎‎هاي مردمي در رابطه با ارائه داده‎‎هاي صحيح در سرشماري‌هاي عمومي، اظهار كرد: برابر با ماده هفت قانون تاسيس مركز آمار ايران، هر شخص ساكن در جمهوري اسلامي ايران و حتي اتباع ايراني ساكن در خارج از كشور موظف هستند تا به كليه پرسش‎‎هاي سرشماري‌‌ها و طرح‌هاي آماري مركز آمار ايران، پاسخ صحيح بدهند.

وي گفت: در ادامه اين ماده قانوني نيز تاكيد شده است كه آمار و اطلاعاتي كه ضمن طرح ها و سرشماري‎‎هاي گوناگون جمع‌آوري مي‎‎شود، محرمانه خواهد بود و جز در تهيه آمارهاي كلي و عمومي نبايد مورد استفاده قرار گيرد.

وي ادامه داد: همچنين براساس اين قانون، استفاده، مطالبه و استناد به اطلاعات جمع‌آوري شده از افراد، در مراجع قضايي، اداري، مالياتي و غيره، موثق نخواهد بود.

به گفته فخرالدين، براساس ماده هشت اين قانون، وزارتخانه‎‎ها و موسسات وابسته به دولت موظف هستند تا در ارائه آمارها از تعاريف، مفاهيم، روش‎‎ها، معيارها و طبقه‌‌بندي‎‎هاي مركز آمار ايران تبعيت كنند و مكلف به انجام آمارگيري‌هاي جاري هستند.

 

اجراي طرح آزمايشي سرشماري نفوس و مسكن در يزد

"‌رضا ولي زاده" رييس گروه اجراي طرح‌هاي آماري و سرشماري معاونت آمار سازمان مديريت استان با بيان اين كه عمدتاً سه نوع سرشماري: كارگاه‎‎هاي صنعتي، بخش كشاورزي و سرشماري نفوس و مسكن در كشور انجام مي شود، گفت: هر چند قدمت سرشماري‎‎ نفوس و مسكن به شش هزار سال پيش برمي‎‎گردد، ولي سرشماري عمومي سال آينده هشتمين دوره سرشماري نفوس و مسكن در كشورمان محسوب مي‌شود.

وي با اشاره به اين كه اولين دوره سرشماري نفوس و مسكن در ايران مربوط به سال 1335 است، خاطرنشان كرد: سرشماري نفوس و مسكن براساس آخرين تكنيك‌هاي سرشماري هر 10 سال يك بار در كشور ما انجام مي‌شود ولي با اين وجود در سال 1390 بنا به درخواست دولت قبل، اين سرشماري علي‌رغم گذشت پنج سال از سرشماري قبلي انجام و دوره بعدي آن در سال 1390 انجام شد.

ولي‌زاده با اشاره به برگزاري طرح آزمايشي سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال جاري در تمامي استان‌هاي كشور، خاطرنشان كرد: به همين منظور آزادشهر يزد به عنوان منطقه سرشماري آزمايشي نفوس و مسكن در نظر گرفته شده كه خانوارهاي اين منطقه مي‌‌توانند از 21 مهرماه تا چهارم آبان ماه اطلاعات خود را به صورت اينترنتي تكميل كنند، ضمن آنكه از چهارم آبانماه تا چهارم آذرماه نيز ماموران سرشماري، مراجعه حضوري به اين خانوارها خواهند داشت.

وي هدف از اجراي آزمايشي اين طرح را شناسايي و رفع موانع احتمالي سرشماري اصلي عنوان كرد و گفت: براساس برآوردهاي صورت گرفته در طرح سرشماري آزمايشي استان يزد، يك‌هزار و 200 خانوار در منطقه آزادشهر مشاركت خواهند داشت.

رييس گروه اجراي طرح‌هاي آماري و سرشماري استان از جمله محاسن ثبت‎‎نام اينترنتي خانوارهاي منطقه سرشماري آزمايشي طرح را صرفه‎‎جويي بيشتر در زمان مراجعه حضوري ماموران و همچنين ارائه كد شناسه به خانوارهاي مزبور و ارائه آن به مامور سرشماري در هنگام مراجعه ذكر كرد.

وي مدارك مورد نياز خانوارها هنگام مراجعه ماموران را شناسنامه و كارت ملي تمام اعضاي خانواده و اطلاعات مربوط به كدپستي محل سكونت خانوار عنوان كرد.

اجراي مكانيزه سرشماري نفوس و مسكن 

ولي‌زاده در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به ابزارهاي نوين آمارگيري، از بهره‌‌گيري كشورمان از آخرين تكنيك‎‎ها در اين حوزه خبر داد و گفت: سرشماري نفوس و مسكن به روش كاملاً مكانيزه و با استفاده از تبلت انجام مي‌شود.

وي با اشاره به اهميت سرعت در جمع‌آوري و انتشار آمار، تصريح كرد: اطلاعات سرشماري در اين روش مستقيماً وارد تبلت مي‎‎شود كه منجر به افزايش سرعت جمع بندي و كاهش زمان انتشار آمار مي‎‎شود.

ولي‌زاده همچنين عنوان كرد: علاوه بر اين نيز با توجه به انتقال سريع و اينترنتي آمار از تبلت به سامانه مركز آمار، نظارت بر روند آمارگيري و رفع نواقص احتمالي به سرعت و دقيق انجام مي‎‎شود.

به گفته‌ي وي، سرشماري‎‎هاي عمومي در واقع با هدف چارچوب‌سازي انجام مي‎‎شود و سپس در طرح‎‎هاي نمونه‎‎گيري كه شايد به 50  تا 60 طرح در طول سال نيز برسد، استفاده مي شود.

وي همچنين اظهار كرد: علي‌رغم باور بسياري از افراد جامعه كه سرشماري نفوس و مسكن را يك سرشماري جمعيتي مي‎‎دانند ولي بايد گفت شاخص‌هاي متعدد ديگري از جمله ساختارهاي جمعيتي، مهاجرتي، ويژگي‌هاي اجتماعي، شاخص‌هاي بهداشتي، وضعيت مسكن، آموزش و غيره از آن استخراج مي‎‎شود.

اين كارشناس مباحث آماري، مهمترين كاربرد نتايج سرشماري نفوس و مسكن را شناسايي اوضاع اقتصادي و اجتماعي در پايين ترين سطوح جمعيتي عنوان كرد كه مي‌تواند بعنوان آمار پايه در اختيار برنامه‌ريزان و دولتمردان قرار بگيرد.

  

استخراج دو سوم آمار از طريق آمار ثبتي

"جعفر رحماني" رييس گروه آمارهاي ثبتي معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت استان در ابتداي سخنانش با اشاره به روز جهاني آمار و تاكيد دبير كل سازمان ملل بر گراميداشت اين روز از سوي كشورهاي جهان، اهميت و نقش حياتي و تاثيرگذار آمار در سطح كيفيت و توسعه كشورها را يادآور شد.

وي افزود: شعار امسال روز جهاني آمار، "داده بهتر، زندگي بهتر" تعيين شده كه با دقت مي توان دريافت، زندگي بهتر مواردي از جمله اقتصاد بهتر، رفاه بهتر، آرامش رواني بيشتر و آينده‎‎اي روشن‎‎تر را در برمي‎‎گيرد كه همگي تحت تاثير داده با كيفيت مي تواند بهبود يابد.

رحماني در ادامه با بيان اين كه 30 تا 40 درصد آمارهاي كشور از طريق سرشماريها و مابقي از طريق آمارهاي روزمره دستگاه‎‎هاي اجرايي تهيه مي‎‎شود، خاطرنشان كرد: متاسفانه علي رغم پيشرفت‎‎هايي كه كشورمان در حوزه سرشماري‎‎ها و طرح‏‏هاي نمونه‌گيري داشته، در حوزه آمارهاي ثبتي پيشرفت قابل توجهي رخ نداده است.

او مهمترين بخش‌هاي نظام آمارهاي ثبتي را شامل شناسايي، ثبت و انتقال داده‎‎ها به مركز آمار، پردازش اطلاعات و ارائه و انتشار آمارها ذكر كرد و با تاكيد بر اين كه مركز آمار در خصوص آمارهاي ثبتي دستگاه‎‎هاي اجرايي نقش راهبر و كمك‌كننده دارد، مهمترين وظيفه مركز آمار را در اين رابطه ارائه آموزش‎‎هاي لازم به دستگاه‎‌‎هاي مذكور عنوان كرد.

جعفر رحماني در عين حال يادآور شد: خوشبختانه معاونت آمار و اطلاعات استان در اين رابطه در استان اقدامات خوب و مثمرثمري را براي آموزش كارشناسان و مديران مياني دستگاه‎‎ها انجام داده است.

مشكلات عمده نظام آمارهاي ثبتي

رييس گروه آمارهاي ثبتي معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت در بخش ديگري از سخنان خود به عمده مشكلات حوزه نظام آمارهاي ثبتي اشاره كرد و گفت: متاسفانه وظايف آماري معمولاً جزو اولويت‎‎هاي دستگاه‎‎هاي مذكور قرار ندارد و شايد مهمترين علت اين مشكل نداشتن باور در مورد اهميت و نقش حياتي آمار در توسعه كشور باشد.

وي يكي ديگر از مشكلات اين حوزه را عمل نكردن صحيح برطبق تعاريف و مفاهيم آماري ذكر كرد و دليل اصلي اين مشكل را بكارگيري نيروهاي غيرمتخصص براي بخش آمار در دستگاه‎‎هاي اجرايي و نيز نظارت نكردن مديران اين دستگاه‎‎ها بر آمارهاي توليدي دستگاه‎‎ها عنوان كرد.

جعفر رحماني با اشاره به انعكاس نامناسب آمار به صورت عمدي توسط برخي دستگاه‎‎ها به عنوان يكي ديگر از مشكلات اين حوزه، مشكلاتي مانند تضاد آمار ارائه شده برخي دستگاه‌هاي اجرايي با منافع آن دستگاه به لحاظ مسائلي مانند كاهش اعتبارات را يادآور شد و آن را عامل ايجاد نوعي نگاه غيركارشناسي به بحث ارائه آمارهاي ثبتي دانست.

وي، ميزان سواد آماري را نيز در فرهنگ آماري جوامع موثر دانست و با ارائه راهكارهاي ارتقاي نظام آمارهاي ثبتي، گفت: به دستگاه‎‎ها پيشنهاد ارائه اطلاعات خود‌‌شان در سايت آن دستگاه را مطرح كرديم چرا كه انتشار آنها مي‎‎تواند منجر به افزايش دقت در تهيه اين آمارها شود.

رحماني همچنين كيفيت‌سنجي اقلام آماري دستگاه ها را يكي ديگر از اين راهكارها عنوان و در پايان سخنانش تاكيد كرد: قطعاً اگر داده‎‎هاي آماري مخدوش باشد، با بهترين پردازش‎‎ها نيز نتايج مطلوبي را به دنبال نخواهد داشت و اين مضموني از شعار امسال روز جهاني آمار است.

  

حوزه گسترده نظام آمارهاي ثبتي 

"محمد حميد فخرالدين" معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت استان نيز در اينباره با اشاره به وجود 170 دستگاه اجرايي در استان به گستردگي اين حوزه اشاره كرد و  گفت: خوشبختانه در استان يزد اراده خوبي براي اصلاح آمار و اطلاعات وجود دارد و استاندار محترم و رياست محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تاكيد زيادي روي توليد آمار دقيق و صحيح دارند.

وي در مورد مشاركت بيشتر مردم در اين حوزه نيز اظهار كرد: اين مهم نيازمند فرهنگ‌سازي و اعتماد سازي بيشتر است.

فخرالدين همچنين در مورد گلايه برخي از پژوهشگران و اساتيد در مورد كسب آمارهاي مورد نيازشان، اظهار كرد: متاسفانه بسياري از اين افراد در اغلب موارد با نحوه دستيابي به اين اطلاعات آشنايي ندارند يا متقاضي اطلاعاتي هستند كه با ماموريت‎‎ هاي اين مركز همخواني ندارد و گاهاً نيز به لحاظ اخلاقي از ارائه برخي از آمار به افراد معذور هستيم.

وي ادامه داد: با اين حال غالباً معاونت آمار هر ساله چكيده شاخص‎‎هاي آماري سرشماري‏‏ها را منتشر مي كند و نتايج سرشماري‎‎ها در سايت مركز آمار و سالنامه‎‎هاي آماري براي استفاده علاقمندان درج مي‎‎شود.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان در پايان اين نشست نيز با اشاره به رويكرد گسترش تعاملات سازمان و اين معاونت با رسانه‌ها، آموزش رسانه‎‎ها در مورد تعاريف و استانداردهاي آماري را ضروري خواند و پيشنهاد برگزاري كارگاه‎‎هاي آموزشي براي رسانه‎‎ها در مورد مفاهيم آماري را مطرح كرد.

 

نگاه راهبردي سازمان براي توسعه پايدار و متوازن

رييس حوزه رياست و روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان يزد نيز در اين نشست با اشاره به اين كه يكي از مهمترين برنامه‎‎ها و اولويت‎‎هاي دولت يازدهم، احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي در كشور و در استانها بود، اظهار كرد: احياي سازمان مديريت و برنامه‎‎ريزي يك از مطالبات و خواسته‎‎هاي عمومي به ويژه در بدنه مديريتي و كارشناسي محسوب مي‎‎شود كه خوشبختانه در استان يزد نيز محقق شده است.

"مسعود طوفان" گفت: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي فراتر از بخشي‎‎نگري و جزئي‎‎نگري، متعهد و ملزم به نگاه راهبردي و كلان به منافع ملي و استان است زيرا به طور كلي ماموريت اين سازمان، طراحي و فراهم كردن زيرساخت‎‎ها و راهبردهاي توسعه پايدار و متوازن در استان است.

به گفته طوفان، اين سازمان هم اكنون در حال انجام بازيابي و ماموريت‎‎هاي خود است و بازگشت روحيه كارشناسي و تخصصي در حوزه توسعه را در دستور كار دارد.

وي در اين رابطه خاطرنشان كرد: متاسفانه در سال‎‎هاي گذشته تصوير ناخوشايندي در ذهن مردم از ركود، تورم، رشد منفي اقتصادي، نرخ بيكاري، افزايش شكاف طبقاتي و جرائم اقتصادي شكل گرفته است كه نشان مي‎‎دهد اگر روند توسعه نامطلوب باشد در دراز مدت، روندهاي اجتماعي و اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‎‎دهد.

وي با بيان اين كه نقش رسانه در اين زمينه مي‎‎تواند نقش مطالبه‎‎گر براي توسعه متوازن باشد به نحوي كه رسانه‌‌ها در توسعه استان هم ذي‎‎نفع محسوب مي‎‎شوند و هم همكار، عنوان كرد: برنامه‎‎ها و روندهاي توسعهاي در استان نيازمند مشاركت عمومي و آگاهي مردمي است و اين موضوع، اهميت نقش رسانه‎‎ها را مي‎‎رساند.

مسعود طوفان استان تاكيد كرد: رسانه‎‎ها در اطلاع‌رساني و شفاف سازي و معتبرسازي اهداف توسعه، نقش محوري و اساسي دارند.

وي ارائه گزارش‎‎هاي تحليلي و كيفي، نقادانه و تخصصي در اين خصوص را در روشن كردن ابعاد برنامه‎‎ها و تعيين مسير درست توسعه بسيار موثر خواند.

طوفان در پايان نيز تاكيد كرد: تغيير گفتمان توسعه‎‎اي در استان از بخشي‎‎نگر به كلان نگر و از آن مهمتر آسيب‎‎شناسي گفتمان موجود توسعه از سخت افزاري به نرم افزاري و برنامه محور توسط رسانه‎‎هاي استان مي‎‎تواند مورد توجه قرار گيرد.

1400/7/20 14:49:0
رئيس جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ را ابلاغ كرد
آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 1075521 تعداد بازدید از صفحه 1611 تعداد بازدید امروز صفحه 411
اطلاعات
نشاني: يزد - بلوار دانشجو - سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد

كدپستي:  13443 - 89167

شماره پيامك روابط عمومي: 6434 1000

پست الكترونيك روابط عمومي: pryazd@mporg.ir

تلفنخانه: 54-36241151-035

نمابر: 36241155-035
نظر سنجي
محتواي سايت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟مشاهده نتایج
كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد ميباشد
Powered by Tetis PORTAL