J
I
K
A
B
شنبه 4 اسفند 1397 20:49:23
آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 368957 تعداد بازدید از صفحه 178066 تعداد بازدید امروز صفحه 242 افراد آنلاین 102 کاربران آنلاین 0 میهمان آنلاین 102
پرتال امام خميني (ره)
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري اسلامي ايران
پايگاه اطلاع رساني دولت
 
 

21 تير 1397 9:33:38
استان يزد در رده استان هاي شايسته و در حد انتظار در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي

استان يزد در رده استان هاي "شايسته و در حد انتظار" در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي سازمان، استان يزد در حوزه اقتصاد مقاومتي و در ارزيابي سال 1396 از سوي دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كشور، با كسب رتبه هفتم در گروه استان هاي "شايسته و در حد انتظار" قرار گرفت.

دبيرخانه ستاد در اين ارزيابي پس از اخذ گزارش عملكرد استانها، نحوه اجرا و عملكرد سياست‌هاي كلي اقتصادمقاومتي را در 31 استان مورد پايش و رصد قرار داده است.

در اين ارزيابي ابتدا، گزارش ارسالي دبيرخانه استاني در تطابق با فرمت و محتواي دبيرخانه ملي ستاد بررسي شده و سپس در مصاحبه حضوري و كنكاش در گزارش ارسالي با حضور كارشناس يا كارشناسان مطلع و مسئول تدوين گزارش استان، گزارش ارسالي مورد بررسي بيشتر قرار گرفته است.

در ارزيابي صورت گرفته، 9 محور و شاخص: پروژه هاي اختصاصي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان، پروژه هاي برجسته استان، واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي استان، رونق توليد و خروج بنگاه ها از ركود، توسعه صادرات غيرنفتي استان، سرمايه گذاري داخلي/ خارجي (جذب شده)، توسعه شركت هاي دانش بنيان، اقدامات بهره ورانه، مشاركت هاي مردمي (بخش خصوصي و خيرين) مورد تدقيق قرار گرفته است.  

دبيرخانه ستاد ملي همچنين در ارزيابي گزارش استان، مولفه هايي نظير: داشتن روشي نظام مند جهت تعريف پروژه هاي اختصاصي استان، وجود پروژه هاي پيشران، سهم برش استاني پروژه ها از كل پروژه ها، نحوه مميزي پروژه‌ها در دبيرخانه، نحوه تصويب پروژه‌ها در ستاد استاني، نحوه تعريف پروژه هاي برجسته در استان و تناسب آن با مشكلات و موانع توسعه اي استان، گزارش استان بر اساس فرمت درخواستي و بر پايه اطلاعات و داده هاي معتبر‏‏، پيگيري، نظارت و پايش پروژه‌هاي مصوب ستاد در طول زمان را در قالب دو محور "محتوا" و "گزارش، اجرا، راهبري و پايش" مورد تاكيد قرار داده است.

دبيرخانه ستاد ملي اقتصاد مقاومتي بر اساس موارد فوق الذكر، استان ها را در 3 گروه "شايسته و درحد انتظار"، "در مسير شايستگي و انتظار" و "نيازمند تحرك بيشتر" رده بندي كرده است كه استان يزد با كسب 92.5 امتياز رتبه هفتم را در بين استانها كسب نموده است. 


سامانه هاي سازمان يزد
ميز خدمت

Powered by Tetis PORTAL