J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
8 مهر 1399 9:13:10
برگزاري سومين جلسه كارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري/ بررسي طرح آسيب شناسي توسعه صنعتي استان و آينده نگاري آن در افق 50 ساله
سومين جلسه كارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان به رياست استاندار و دبيري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در محل سالن كوثر استانداري برگزار شد.
سيد مجتبي حسيني پور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و دبير كارگروه در ابتداي جلسه ، انتصاب سركار خانم فاطمه سعادت جو را بعنوان سرپرست سازمان جهاد دانشگاهي استان تبريك گفته و براي جناب آقاي باصولي آرزوي توفيق نمود.
به گزارش روابط عمومي سازمان وي افزود: از ماموريت هاي مهم استان حركت به سمت اقتصاد دانش بنيان، تشويق نوآوري و دستيابي به توليد مبتني بر دانش و فناوري هاي نوين است. 
وي گفت : تحول در رويكردها و ترسيم در راهبردهاي كلان توسعه با بهره گيري از مشاركت و خرد جمعي ناشي از هم انديشي و پژوهش يكي از مهمترين تلاشهاي صورت گرفته در سالهاي اخير در استان يزد است .
وي هدف از انتخاب و حمايت از طرح پژوهشي "فراوري كائولين براي كاربرد در لعاب سراميك" بحث نياز كارخانه هاي كاشي و سراميك استان به اين ماده معدني بود كه ضمن ارتقاي توانمندي دانشگاه يزد براي رفع يكي از مشكلات صنعت كاشي و سراميك استان و برقراري تعامل صنعت و دانشگاه، در جهت رفع نياز از واردات گام برداشته خواهد شد. 
حسيني پور در خصوص دستور كار دوم يعني گزارش نهايي طرح پژوهشي" آسيب شناسي توسعه صنعتي استان و آينده نگاري آن در افق 50 ساله" درخواست كرد دستگاه هاي اجرايي عضو كارگروه و ذيربط، نقطه نظرات خود را پيرامون اين طرح پژوهشي را به دبيرخانه كارگروه ارسال نمايند تا با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و ساير نهاد هاي مرتبط نسبت به اصلاح و تكميل طرح و ارائه نسخه نهايي آن به شوراي برنامه ريزي و توسعه اقدام گردد.


در ادامه جلسه، محمدرضا صمدزاده يزدي عضو هيئت علمي دانشگاه يزد به ارائه گزارشي پيرامون طرح تحقيقاتي "فرآوري كائولين براي كاربرد در لعاب سراميك" به شرح ذيل پرداخت :
* كائولين يكي از مواد اوليه صنعت سراميك است و بخاطر خصوصيات شيميايي آن، خاصيت پوششي بسيار مناسب، نرمي و غيرسايشي بودن آن، سفيد رنگ بودن و قابليت اندك هدايت جريان الكتريسيته و گرما، در لعاب كاربرد فراواني دارد. 
* اين ماده همچنين در صنعت كاغذ و صنعت لاستيك كاربرد دارد و تا سال 1397 حدود 33 هزار تن به ارزش 8 ميليون دلار به كشور وارد شده است. 
* ايران از منابع معدني كائولين غني است و در استان يزد نيز يك معدن كائولين وجود دارد. 
* كمبود فراوري كائولين فرصت بهره برداري بيشتر از معادن اين ماده معدني را سلب نموده و مهمترين كارخانه فراوري در استان آذربايجان شرقي قرار دارد. 
* چند روش براي فراوري كائولين وجود دارد كه ازين ميان مي توان به: هيدروسيكلون، ليچينگ، جداكننده هاي مغناطيسي و فلوتاسيون اشاره كرد كه با استفاده از روش فلوتاسيون در اين پژوهش ناخالصي هاي آهن، تيتان، سيليس و فلدسپات در جريان آن از كائولين جدا مي شود. 
* بخاطر شيوع بيماري كرونا و تعطيلي آزمايشگاه ها، اتمام پروژه به تاخير افتاده كه اميد است تا 3‏-4 ماه آينده به اتمام برسد. 


" آسيب شناسي توسعه صنعتي استان و آينده نگاري آن در افق 50 ساله"
در بخش ديگري از جلسه، ابوالفضل مرشدي عضو هيئت علمي دانشگاه يزد درخصوص دستوركار دوم به ارائه گزارش نهايي طرح پژوهشي" آسيب شناسي توسعه صنعتي استان و آينده نگاري آن در افق 50 ساله" پرداختند:
* در اين طرح سعي شد با تاكيد بر نقش دولت استاني، يك چارچوب مفهومي طراحي نمود تا با مبنا قرار دادن آن، سياست هاي توسعه صنعتي را آسيب شناسي كرد و براي آينده توصيه هايي ارائه نمود. 
* در جريان اين پژوهش سعي شد تا نگاهي به همه صنايع داشته باشيم و علاوه بر آن به صنعت كاشي و سراميك، فولاد و نساجي تمركز شود. 
* روش تحقيق طرح پژوهشي بصورت تلفيق كمي و كيفي بوده و با تحليل محتواي اسناد توسعه صنعتي كشور و استان، با 63 نفر از پيشروان صنعت استان و مطلعان مصاحبه انجام شده و پرسشنامه براي 110 نفر از صنعتگران، فناوران و پژوهشگران ارسال شده است. 
* باتوجه به وجود 3 نسل سياستگذاري صنعتي: سياست هاي جايگزيني واردات، سياست هاي وفاق واشنگتن و سياست هاي پساواشنگتني، مكاتب ذيل سياست هاي پساواشنگتني از قبيل: جامعه شناسي صنعتي جديد، مطالعات سياست صنعتي جديد، مطالعات كچ آپ (همپايي)، مطالعات زنجيره ارزش در كشورهاي درحال توسعه و مطالعات خوشه صنعتي و مزيت منطقه اي در مدل مفهومي اين پژوهش ديده شده است. 


* برخي از محورهاي مورد تاكيد مكاتب 5 گانه فوق بدين شرح است: 
‏- اهميت داشتن «نحوه» دخالت دولت، نه «ميزان» دخالت
‏- نقش هاي «قابلگي» و «پرورشگري» دولت، نه «تصدي‌گري» و «تولي‌گري»
‏- دولت مقتدر و مصمم
‏- در هم تنيدگي بخش دولتي و خصوصي
‏- شبكه هاي ارتباطي ميان نوآفرينان
‏- مسئوليت اجتماعي صنعت
‏- درك سياستگذاري به مثابه يك «فرآيند كشف و يادگيري» و نه يك برنامۀ جامع از پيش طراحي شده و دقيق براي بلندمدت
‏- تمركز حمايت دولتي بر «فعاليت هاي جديد» و نه بخش ها
‏- «نوآوري» كليد برون رفت از تلة «درآمد متوسط» كشورها و ضرورت دخالت دولت براي جلوگيري از «شكست نوآوري»
‏- ترجيح «سياست فناوري‌» بر «سياست علم» و لزوم ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه در واحدهاي صنعتي نه مراكز دانشگاهي
‏- كشف و بهره گيري از «پنجره هاي فرصت»
‏- ارتقاء در «منحني لبخند» و كسب موقعيت هاي باارزش بيشتر در كل زنجيره ارزش جهاني
‏- تدوين منطقه اي سياست هاي صنعتي
‏- تكيه بر «خلق مزيتها»، نه مزيت هاي خدادادي
‏- ايجاد محيط رقابتي و هم افزا
‏- حمايت از «فناوري هاي با سرريز بالا»
* باتوجه به ترسيم منحني لبخند، مي بايست سياستگذاري هاي صنعتي استان به سمت طراحي و تحقيق و توسعه و بازاريابي و مديريت برند حركت كند و از توليد و مونتاژ كه ارزش افزوده پاييني دارد، فاصله بگيرد. 
* صنعت در اين خصوص نيازمند پشتيباني مراكز فناوري و نوآوري، شركت هاي دانش بنيان، مراكز دانشگاهي و انجمن هاي تخصصي است. 
* باتوجه به مقوله حكمراني خوب مورد تاكيد استاندار محترم، شايد بتوان گفت ترجمه حكمراني خوب در حوزه صنعت و اصول سياست هاي صنعتي در 8 اصل خلاصه شود: ايجاد توانمندي تحقيق و توسعه، اتصال به دانش فناورانه، تمركز بر فعاليت هاي جديد و پيچيده، مسئوليت اجتماعي صنعت، در هم تنيدگي دولت و صنعتگران پيشرو، ارتباط و هماهنگي ميان بخش ها و تعريف اقدامات جمعي، "شفاف، مقتدر و مصمم بودن دولت" و "بازاريابي و برندسازي و اتصال به زنجيره هاي ارزش و شبكه هاي توزيع".
* در واقع مي توان سناريوي كلان صنعت استان را بدينگونه تعريف كرد: حركت از صنايع منبع محور–اشتغال زا به سمت صنايع نوآور و بهره ور. 
* ارزيابي و پيشنهادات درخصوص وضعيت صنعت استان بر اساس اصول 8 گانه سياست صنعتي بدينگونه است: 


اصل اول: ايجاد توانمندي طراحي و تحقيق وتوسعه در صنعت استان
پيشنهادات: 
‏- انتقال مركز ثقل «اكوسيستم نوآوري استان» از بيرون به درون صنعت (تمركز بر توانمندسازي واحدهاي صنعتي در تحقيق و توسعه و نوآوري) 
‏- ايجاد كنسرسيوم هاي تحقيق و توسعه صنعتي تحقيقاتي (با تأكيد بر موضوعات بين رشته اي)
‏- ايجاد صندوق سرمايه­گذاري ريسك‌پذير
‏- بهره گيري مؤثر از ظرفيت‌هاي قوانين براي سوق دادن واحدهاي صنعتي به سمت بهره‌وري و تحقيق و توسعه (مثل: ماده ۴ يا بند «س» ماده 31 قانون رفع موانع توليد) و ظرفيت‌سازي در اين زمينه
‏- تقويت بخش تحقيق و توسعه در سازمان هاي سياستگذار اقتصادي و صنعتي استان.


اصل دوم: تقويت دانش فناورانه استان و اتصال آن به دانش فناورانه
پيشنهادات: 
‏- تقويت مراكز فني حرفه­اي و علمي كاربردي استان (متناسب با صنعت استان)
‏- حمايت از تشكيل و توسعه شركت هاي مشاوره و خدمات فني و صنعتي و مديريتي در استان
‏- ارتباط گيري يا استخدام فناور، محقق و مشاور از قطبهاي صنعتي، فناوري و تحقيقاتي (از جمله ايرانيان‏/ يزدي هاي مهاجر) در صنايع عمده استان
‏- اعزام دوره‌اي استعدادهاي با پتانسيل منطقه به قطبهاي صنعتي، فناوري و تحقيقاتي براي آموزش طراحي، تحقيق و توسعه و برندينگ
‏- حمايت از بنگاه هاي داراي سامانه «مديريت دانش».


اصل سوم: بازاريابي، برندسازي در جهت اتصال به زنجيره هاي ارزش و شبكه هاي توزيع
پيشنهادات: 
‏- شناسايي و هدفگذاري «بازارهاي رقابتي، پيچيده، پرتوقع و زودهنگام» در سطح ملي و بين المللي
‏- دعوت از بازيگران مهم زنجيره هاي ارزش يا شبكه هاي توزيع جهاني (يا ملي) جهت بازديد از توانمندي هاي استان يا خريداران بزرگ مناطق ديگر براي بازديد
‏- برگزاري تورهاي صنعتي ويژه صنعتگران 
‏- ايجاد كنسرسيوم هاي برندسازي و بازاريابي در استان
‏- ايجاد فروشگاه هاي بزرگ تخصصي در استان و اتصال صنعت استان به فروشگاه هاي بزرگ تخصصي و زنجيره اي
‏- بهره گيري از فرصت بندرخشك و ايجاد پايانه هاي صادراتي براي تبديل استان به قطب صادرات.


اصل چهارم: «متنوع‌ سازي» محصولات صنعتي با  تمركز  بر فعاليت هاي صنعتي جديد و «پيچيده»
پيشنهادات: 
‏- تمركز حمايت‌ها بر «فعاليت هاي جديد و پيچيده» نه «بخش­ها» 
‏- جهت دادن صنايع عمده به سمت نوآوري و بهره‌وري و حركت به سمت دو سوي «منحني لبخند» 
‏- جهت‌ دادن واحدهاي صنعتي براي «حركت مويينگي» از فعاليت‌هاي موجود به فعاليت‌هاي پيچيده‌تر.


اصل پنجم: ارتباط و هماهنگي ميان بخش ها و تعريف اقدامات جمعي
پيشنهادات: 
‏- پيگيري «نظام منطقه‌اي نوآوري» در استان با مركزيت صنعت
‏- تداوم و تقويت پروژه‌هاي خوشه صنعتي 
‏- تقويت جايگاه تشكل‌ها و انجمنهاي تخصصي در حوزه صنعت 
‏- ايجاد كنسرسيوم ها در حوزه‌هاي مختلف (تحقيق‌ و توسعه، تأمين مواد اوليه، بازاريابي و برندسازي و...)
‏- اهميت دادن به «بخش تعاون» در صنعت استان (با توجه به زمينه ها و تجربه هاي موفق فعاليت تعاوني در استان و سهم بالاي تعاوني در برخي صنايع از جمله صنعت نساجي و...).


اصل ششم: مسئوليت اجتماعي صنعت
پيشنهادات: 
‏- تبيين درست مفهوم «مسئوليت اجتماعي صنعت» به معناي كيفيت محصولات و رعايت شاخصهاي توسعه پايدار
‏- الگوسازي مثبت، حمايت ويژه از واحدهاي صنعتي پيشرو در رعايت شاخص‌ هاي توسعه پايدار
‏- قاطعيت دولت در اجراي قوانين و مقررات مرتبط با توسعه پايدار 
‏- حمايت ويژه از شركتهاي دانش بنيان در حوزه فناوري هاي آب و محيط زيست
‏- تقويت نقش و جايگاه رسانه هاي حرفه‌اي و سمن‌ها و بهره‌گيري از حساسيت افكار عمومي براي حمايت از توسعه پايدار
‏- سوق دادن اقدامات خير خيّرين  به سمت حوزه علم و پژوهش و فناوري.


اصل هفتم: درهم تنيدگي دولت و صنعتگران پيشرو براي كشف «پنجره هاي فرصت»
پيشنهادات: 
‏- تقويت جايگاه انجمن هاي تخصصي صنعت با واگذاري بيشتر امور تخصصي به آنها 
‏- تقويت دبيرخانه ستادها و كارگروه‌هاي تخصصي و پيگيري مؤثر مصوبات آنها
‏- ايجاد صندوق هاي دولتي خصوصي سرمايه­گذاري ريسك پذير
‏- ايجاد كنسرسيوم هاي تحقيق ‌و ‌توسعه مشترك دولت و بخش خصوصي
‏- تشكيل «شبكه هاي جستجوي فناوري» در صنايع مختلف (با ارتباط گيري مؤثر با صنعتگران پيشرو استان، به ويژه نسل جوان صنعت، و فناوران و پژوهشگران ايراني و يزدي فعال در قطب‌هاي صنعتي)
‏- ارتباط‌گيري مؤثر و صنعتگران يزدي مقيم ديگر استان ها يا كشورها براي شناسايي فرصت­هاي سرمايه­گذاري و جلب سرمايه گذاران.


اصل هشتم: دولت استاني مقتدر، مصمم و شفاف
پيشنهادات: 
‏- تغيير «پارادايم ذهني» مديران صنعتي و صنعتگران استان (باور به ضرورت و امكان تحقق صنعت نوآور و بهره‌ور)
‏- حضور مديران ريسك پذير، باثبات و كاردان و بدنه كارشناسي آزموده و متخصص در مديريت اقتصادي و صنعتي استان
‏- باور عميق به نقش «قابله گري» و «پرورش گري» دولت در بخش صنعت 
‏- ارتباط گيري مؤثرتر با دولت ملي و نقش آفريني برجسته تر دولت استاني در سطح ملي در حوزه هاي قانونگذاري و اجراي قوانين در حوزه صنعت (به ويژه در صنايع عمده استان و با تأكيد بر نوآور و بهره‌ور كردن صنعت) 
‏- بهره گيري مؤثر از ظرفيت قوانين و دستورالعمل ها در حوزه صنعت (با تأكيد بر قوانين و دستورالعمل هاي حامي نوآوري و بهره‌وري در صنعت)
‏- تقويت بخش‌هاي تحقيق و توسعه در مديريت هاي اقتصادي و صنعتي استان و مطالعه تجربه هاي موفق و ناموفق توسعه صنعت استان (و تدوين تاريخ شفاهي توسعه صنعتي استان يزد) 
‏- تقويت «مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي» و معرفي دقيق و تفصيلي «پنجره‌هاي فرصت» در صنعت استان براي سرمايه گذاران
‏- انتشار عمومي مصوبات كارگروهها و ستادها و انتشار گزارش هاي دوره اي از اقدامات و حمايتهاي صورت گرفته در صنعت.


* بررسي وضعيت صنعت كاشي و سراميك:
اقدامات برجسته: اجراي پروژه توسعه خوشه كاشي و سراميك و لعاب (1387‏-1391)، ايجاد «كانون هماهنگي صنعت، دانش و بازار كاشي و سراميك و لعاب» (1391)، هدفمند كردن صدور مجوزهاي تاسيس (سالهاي اخير)
ارزيابي وضع موجود: روند تدريجي تكميل زنجيره ارزش اين صنعت، عدم تحقق كافي اهداف پروژه توسعه خوشه، عدم تحقق اهداف «كانون هماهنگي صنعت، دانش و بازار  (از 9 مركز مورد نظر اين كانون، فقط «مركز نوآوري و توسعه فناوري سراميك ايران» ايجاد شد كه شناخت و استقبال كافي صنعتگران از آن وجود ندارد)، ارتقاي كند صنعت در منحني لبخند (طراحي و R&D و برندسازي و بازاريابي)
پيشنهادات: پيگيري اجرايي‌شدن نتايج طرح «كانون هماهنگي صنعت، دانش و بازار» و اهداف پروژه خوشه، حساسيت‌زايي در ميان صنعتگران نسبت به «مركز نوآوري و توسعه فناوري سراميك ايران» و كمك به آن براي تبديل شدن به «هاب نوآوري و فناوري» در منطقه، مشاركت در شكل‌گيري «صندوق سرمايه‌گذاري ريسك‌پذير»، ارتباط مؤثر با دولت و بهره­گيري حداكثري از ظرفيت «ميز كاشي و سراميك و لعاب» براي ارتقاي اين صنعت در «منحني لبخند»، سوق دادن اين صنعت به صنعت بهره­ور و نوآور و منطبق بر معيارهاي توسعه پايدار با هدايت مجوزها و حمايت‌ها براي ورود صنعت به: محصولات «پيچيده» و با ارزش افزوده بالا (سراميك‌هاي صنعتي و پزشكي و ...)، خطوط توليد كم آبخواه و منطبق بر معيارهاي محيط‌ زيست، محصولات تكميل كننده زنجيره توليد كاشي و سراميك و لعاب، پيگيري تبديل يزد به «هاب صادراتي» محصولات كاشي و سراميك و لعاب در منطقه. 


* بررسي وضعيت صنعت نساجي: 
اقدامات برجسته: ايجاد كارخانه ماشين‌سازي غدير (و تغيير كاربري آن به توربين‌سازي در سال‌هاي اخير)، قانون حمايت از بازسازي و نوسازي صنايع نساجي (1380)، مصوبه «پرداخت جايزه به واحدهاي نساجي صادركننده محصولات نساجي» (1380)، ايجاد منطقه ويژه اقتصادي نساجي (1379)، اجراي پروژه توسعه خوشه نساجي (87‏-90).
ارزيابي وضع موجود: كاهش سهم ارزش افزوده اين صنعت در استان، موفقيت نسبي پروژه توسعه خوشه (تقويت بخش طراحي در استان، شكل‌گيري انجمن فعال)، وجود برخي واحدهاي صنعتي پيشرو و ايجاد به ويژه در حوزه نخ، سرعت كند اين صنعت در حركت به دو سوي منحني لبخند (R&D، طراحي پارچه و لباس، برندسازي و بازاريابي)، ورود كند اين صنعت به محصولات نوين نساجي.
پيشنهادات: ارتباط مؤثر با دولت براي ارتقاي جايگاه اين صنعت در سياست‌هاي كلي صنعتي كشور و توجه ملي به آن، ايجاد مركز تحقيقاتي صنعتي با رويكرد صنايع نوين نساجي با همكاري واحدهاي بزرگ نساجي و دانشگاه هاي استان، حساسيت‌زايي صنعتگران نسبت به «مركز نوآوري و توسعه فناوري نساجي» با هدف تبديل آن به «هاب نوآوري و فناوري» در منطقه، كمك به شكل‌گيري «صندوق سرمايه‌گذاري ريسك‌پذير» در صنعت نساجي، سوق‌دادن اين صنعت به صنعت بهره ور، نوآور و همسو با توسعه پايدار با اعطاي مجوز و حمايت براي ورود به محصولات پيچيده و با ارزش افزوده بالا در: حلقه‌هاي اوليه و نهايي توليد (طراحي پارچه، طراحي و دوخت لباس‏/ مد اسلامي)، محصولات نساجي پايه (از جمله نخ‌هاي ظريف و خيلي ظريف، منسوجات بي­بافت و ...)، محصولات نساجي نوين و بين رشته اي (منسوجات نانو، فني، نظامي، پزشكي، خودروسازي، ...)، پيگيري اهداف و اقدامات پروژة خوشه صنعتي نساجي (كنسرسيوم خريد مواد اوليه، كنسرسيوم صادرات، تورهاي مشترك، برپايي جشنواره‌ها و نمايشگاه‌هاي مشترك، دهكده نساجي)، بازخواني و آسيب‌شناسي تجربه ايجاد و تغيير كاربري كارخانه غدير و بهره‌گيري از دانش فني حاصل شده از آن در استان.
* بررسي وضعيت صنعت فولاد: 
اقدامات برجسته: تأسيس فولاد آلياژي ايران در يزد، ايجاد شهرك فولاد، تلاش براي ايجاد واحد توليد الكترودهاي گرافيتي، توسعه زنجيره ارزش فولاد از معدن تا فولاد خام در استان (صنايع بالادستي فولاد).
ارزيابي وضع موجود: افزايش شتابان سهم ارزش افزوده صنايع فولاد در استان، عدم شكل‌گيري صنايع پايين‌دستي فولاد، ناتمام ماندن واحد توليد الكترودهاي گرافيتي، ارتقاي كند صنعت در منحني لبخند (به ويژه R&D) (ورود مجموعه فولاد آلياژي به توليد فولادهاي ساده كربني (به جاي آلياژهاي پيچيده).
پيشنهادات: تعامل نزديكتر دولت استاني با دولت مركزي در حوزه فولاد (با محوريت تقويت نوآوري و بهره‌وري در صنعت فولاد و انطباق آن با معيارهاي توسعه پايدار)، توسعه صنايع پايين دستي فولاد و فروآلياژها (فولاد با آلياژهاي مختلف، ساخت قطعات براي صنايع مختلف)، ايجاد «پژوهشكده فولاد» با مشاركت «انجمن آهن و فولاد استان»، واحدهاي فولادي و دانشگاه هاي استان با همكاري نزديك با انجمن آهن و فولاد كشور، حساسيت نسبت به وضعيت «مركز نوآوري و توسعه فناوري فولاد» و حمايت از آن و مشاركت در ايجاد صندوق سرمايه­گذاري ريسك پذير در حوزه فولاد، كمك به ايجاد شركت‌هاي مشاوره و خدمات فني فولاد در استان (با توجه به دانش فني نهفته در استان).


در پايان جلسه، دكتر طالبي استاندار يزد و رئيس كارگروه در سخناني اظهار داشت : 
* جهت گيري خوبي درخصوص پژوهش هاي كاربردي در استان وجود دارد و لازم است اين كارگروه از فرصت استفاده برده و در جهت حمايت از پژوهش هاي كاربردي و معرفي آنان گام بردارد. 
* لازم است استان از پژوهش هاي كتابخانه اي و فاقد استفاده فاصله بگيرد و با انجام پژوهش هاي كاربردي، مسائلي را از استان حل نمايد. دو طرح ارائه شده در جلسه امروز در اين راستا بود و مي تواند در مسائل استان گره گشا باشد. 
* يكي از ضعف هاي ما در حوزه پژوهش كشور، آينده پژوهي و آينده نگاري است كه دو طرح جلسه امروز نشان داد ما مي توانيم و قابليت آن را داريم تا در اين مسير قدم برداريم. 
* با پايان يافتن يك طرح پژوهشي مي بايست حركت ما در مسير دسترسي به يافته ها شروع شود. نقطه پايان زمان هماهنگي و تعامل بين پژوهشگران ما و دستگاه هاي اجرايي خواهد بود.  
* در همين دو طرح نيز عدم هماهنگي ها ميان پژوهشگران و دستگاه هاي اجرايي ذيربط مشاهده شد كه بايد توجه داشت اثرگذاري پژوهش ها در گرو تعاملات سازنده است.
* اجراي يافته هاي طرح پژوهشي آسيب شناسي توسعه صنعتي استان را در استان مفيد مي دانم و از دستگاه هاي اجرايي ذيربط مي خواهم تفاهم و تعامل لازم را با داوري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و معاون ذيربط در استانداري برقرار كنند تا انشالله به راهبردهاي توسعه صنعت در استان دست يابيم.
لزوم بررسي نتايج طرح هاي مطالعاتي باحضور ذينفعان، ضرورت دستيابي به آمار و اطلاعات دقيق در حوزه منابع و مصارف ماده معدني كائولين در ايران و استان، هماهنگي دستگاه هاي اجرايي ذيربط در انسجام بخشي به فعاليت هاي خود با توجه به نتايج طرح ها، لزوم توجه به خروجي هاي طرح پژوهشي آسيب شناسي توسعه صنعتي استان و ضرورت برنامه ريزي براي تدوين برنامه عمل پيرامون آن، لزوم آينده پژوهشي هر يك از صنايع عمده استان، بهره گيري از ظرفيت مراكز نوآوري و كارخانه نوآوري استان در جهت حركت به سمت صنعت نوآور و بهره ور، ضرورت انطباق و همآهنگي يافته هاي طرح پژوهشي آسيب شناسي توسعه صنعتي استان با طرح آمايش استان از مهمترين نكاتي بود كه اعضاي كارگروه به آن اشاره كردند. 
  • gallery image
    3
  • gallery image
    4
    
1400/6/29 12:25:0
رويكرد مشاركت حداكثري در تهيه و تدوين لايحه بودجه سال 1401 كل كشور
آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 1052838 تعداد بازدید از صفحه 1525 تعداد بازدید امروز صفحه 83
اطلاعات
نشاني: يزد - بلوار دانشجو - سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد

كدپستي:  13443 - 89167

شماره پيامك روابط عمومي: 6434 1000

پست الكترونيك روابط عمومي: pryazd@mporg.ir

تلفنخانه: 54-36241151-035

نمابر: 36241155-035
نظر سنجي
محتواي سايت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟مشاهده نتایج
كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد ميباشد
Powered by Tetis PORTAL