اخبار و رويدادها
27 دي 1396 9:56:22
نظام پيشنهادات سازمان

نظام پيشنهادات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد (متشكل از نماينده رئيس سازمان و همچنين 4 نفر از نمايندگان پرسنل (منتخب از طريق برگزاري انتخابات))، آماده دريافت پيشنهادات شما مخاطبان گرامي است.

مخاطبان گرامي مي توانند فرم دو برگي ارائه پيشنهاد را از طريق همين صفحه دانلود و پس از تكميل به ايميل سازمان به نشاني pryazd@mporg.ir ارسال نمايند. اين پيشنهادات پس از دريافت، بمنظور طرح در نظام پيشنهادات سازمان به سركار خانم نرگس قانع (دبير نظام پيشنهادها - داخلي 274) ارسال خواهد شد. 

نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL