J
I
K
A
B
دوشنبه 3 آبان 1400 03:50:22
آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 1083689 تعداد بازدید از صفحه 8515 تعداد بازدید امروز صفحه 1 افراد آنلاین 139 کاربران آنلاین 0 میهمان آنلاین 139
پرتال امام خميني (ره)
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري اسلامي ايران
پايگاه اطلاع رساني دولت
 
 

معرفي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
اخبار معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
شرح وظايف
تقدير و تشكر از دستگاه هاي اجرايي برتر در جشنواره شهيد رجايي سال 1399
در حاشيه پنجمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به رياست استاندار، دبيري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و با حضور نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي و ساير اعضاء روز 4 شهريورماه در سالن شهيد منتظر قائم استانداري برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان، دبير شورا در اين نشست به تبيين فرآيند ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان در سال ۱۳۹۹ پرداخت.
سيدمجتبي حسيني پور بيان داشت: ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي از اسفند ماه سال ۱۳۹۹ آغاز و تا مرداد ماه ۱۴۰۰ ادامه يافت و در آن ۵۱ دستگاه اجرايي مورد ارزيابي قرار گرفتند، همچنانكه شهرداري يزد و دانشگاه يزد به صورت داوطلبانه در ارزيابي شركت كردند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي همچنين الزامات قانوني، محورها، شاخص ها، فرآيند و نتايج ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان و بخشنامه ابلاغي دبيرخانه جشنواره شهيد رجايي از سوي سازمان اداري و استخدامي را پيرامون نحوه انتخاب دستگاه اجرايي برگزيده و اقدامات برجسته براي جايزه دولت الكترونيك ارائه نمود.
در بخش ديگري از جلسه جعفر رحماني معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اسامي دستگاه هاي اجرايي برتر را به تفكيك گروه ها و مجموع شاخص هاي عمومي و اختصاصي و جايزه دولت الكترونيك اعلام نمود و گفتني است متعاقب تصميمات شوراي راهبري توسعه مديريت استان، در حاشيه پنجمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در چهارم شهريورماه، از دستگاه هاي اجرايي تقدير بعمل آمد:
* كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در گروه آموزشي، پژوهشي و فرهنگي
* اداره كل امور مالياتي در گروه توليدي و خدماتي
* شركت آب و فاضلاب استان در گروه زيربنايي و توسعه زيرساخت
* اداره كل ثبت احوال در گروه عمومي و قضايي
* شركت سهامي آب منطقه اي يزد در مجموع شاخص هاي عمومي و اختصاصي
* شركت سهامي توزيع نيروي برق استان در مجموع شاخص هاي عمومي و اختصاصي
* شركت سهامي برق منطقه اي يزد در مجموع شاخص هاي عمومي و اختصاصي

* اداره كل حفاظت محيط زيست استان بعنوان دستگاه برگزيده در اقدامات برجسته (راه اندازي مجهزترين مركز پايش، كنترل و نظارت بر صنايع به صورت برخط با استفاده از دوربين هاي نظارتي براي اولين بار در سطح كشور، استفاده از تجهيزات الكترونيك در حفاظت فيزيكي و پايش مناطق تحت مديريت محيط زيست و الزام نصب سيستم هاي جديد كاهش آلايندگي هوا براي اولين بار با تكيه بر دانش بومي در واحدهاي فولادي استان يزد)

* شركت سهامي گاز استان بعنوان دستگاه برگزيده در دولت الكترونيك (ايجاد بستر الكترونيكي بارگذاري نقشه هاي ديجيتال لوله كشي گاز اماكن، راه اندازي سرويس اشتراك پذيري اينترنتي متقاضيان كنتور گاز، راه اندازي سامانه آنلاين عمليات اتفاقات گاز، ارائه خدمات آنلاين ۲۲گانه شركت گاز درسطح دفاتر پيشخوان شهري/ ICT روستائي استان يزد و...)
تجزيه و تحليل نيروهاي انساني در دستگاه هاي اجرايي سال 1399 در استان
نماگر نيروي انساني دستگاههاي اجرايي استان يزد در سال 1399 بر اسال نام دستگاه اجرايي، تعداد كاركنان، وضعيت استخدامي و مدرك تحصيلي منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بيان نمود آخرين وضعيت تا پايان سال 1399 تعداد كاركنان ادارات در 128 دستگاه اجرايي استان به استثناي دستگاه هاي انتظامي، نظامي، امنيتي و قضايي بالغ بر 51100 نفر مي باشد.

در ادامه جعفر رحماني بيان نمود دستگاه هاي اجرايي كه بيش از هزار نفر كارمند دارند به شرح ذيل است: اداره كل آموزش و پرورش استان، دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني شهيد صدوقي(ره)، اداره كل راه آهن استان، شهرداري يزد و مديريت درمان تامين اجتماعي.

وضعيت نيروي انساني در دستگاه هاي اجرايي استان بر حسب نوع جنسيت:

 

وضعيت نيروي انساني در دستگاه هاي اجرايي استان بر حسب مدرك تحصيلي :


در بخشي ديگر وضعيت نيروي انساني بر حسب نوع استخدام در دستگاه هاي اجرايي مشخص گرديد:

 

نماگر نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي استان يزد در سال 1399 منتشر شد
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان، نماگر نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي استان يزد را بر حسب تفكيك جنسيت، نوع استخدام و مدرك تحصيلي منتشر كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد نماگر نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي استان كه بالغ بر 51 هزار نفر از پرسنل 128 دستگاه اجرايي را بر حسب جنسيت، نوع استخدام و مدرك تحصيلي در سال 1399 منتشر نمود.

 

براي مشاهده نماگر كليك كنيد

برگزاري نخستين جلسه كارگروه آموزش و پژوهش استان در سال 1400
نخستين جلسه كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان به دبيري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و باحضور معاون توسعه مديريت و منابع استانداري، مديران دستگاه هاي اجرايي و روساي دانشگاه ها بصورت غيرحضوري برگزار شد.

خلاقيت و كار تيمي، نياز مبرم نظام اداري
به گزارش روابط عمومي سازمان، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد در اين نشست با اشاره به گزارش ارائه شده از اقدامات و ظرفيت هاي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان، فقدان ارتباط موثر ميان نهادهاي تخصصي در استان را مانع بهره برداري از اين ظرفيت ها عنوان نمود.
سيدمجتبي حسيني پور افزود: لازم است ميان دانشكده هاي تخصصي دانشگاه ها با موضوع فعاليت مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان ارتباط لازم برقرار شود تا در جهت افزايش توان علمي، هم افزايي و تبادل تجربيات و به ثمر رسيدن تحقيقات و كاربردي شدن آنان حركت نماييم.
وي همچنين پيشنهاد ايجاد مركز نوآوري كشاورزي در استان را نقطه عطفي براي كاربردي شدن تحقيقات در حوزه كشاورزي عنوان كرد و گفت: مسائلي از جمله بهره وري در كشاورزي استان نيازمند كار جدي است.
رئيس سازمان همچنين به سابقه فعاليت خود در مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اشاره نمود و گفت: ساختار اين مركز متناسب با نيازها و شرايط پيراموني تغيير نيافته و اين امر نيازمند رسيدگي است.
دبير كارگروه آپفن همچنين درخصوص پيشنهاد ارائه شده توسط شركت سهامي برق منطقه اي يزد درباره ايجاد مركز خلاقيت و كار تيمي در استان، اين امر را موجب افزايش نشاط و پويايي مجموعه هاي اداري عنوان نمود.
سيدمجتبي حسيني پور تصريح كرد: سازمان مديريت ضمن موافقت با موضوع پيشنهاد اجرايي شدن آن را در چند دستگاه اجرايي بصورت پايلوت دنبال مي نمايد.
وي گفت: در اين راستا در سال 1399 از محل اعتبارات پژوهشي زمينه براي تحقق اين موضوع فراهم شده و پيگيري ها درخصوص اجرايي شدن آن ادامه دارد.
دبير شوراي راهبري توسعه مديريت استان تصريح كرد كه اقدامات اينچنيني نياز مبرم نظام اداري است و سازمان برحسب وظيفه اي كه در اين خصوص دارد، از پيشنهادات مرتبط استقبال مي نمايد.
حسيني پور با بيان اينكه ايجاد مراكز خلاقيت در دستگاه هاي اجرايي مي تواند به ساده شدن فرآيند ها و حذف فرآيند هاي زائد بينجامد، گفت: مجموعه اين اقدامات ارتقاي بهره وري نظام اداري را در پي دارد.

گزارش اقدامات و ظرفيت هاي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان
در ابتداي اين نشست، سيدعليرضا اسماعيل زاده حسيني رئيس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان گزارشي از ظرفيت ها و اقدامات اين مركز مشتمل بر 6 بخش تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري، علوم زراعي و باغي، خاك و آب، علوم دامي، گياه پزشكي و جنگل و مرتع و 4 آزمايشگاه خاك و آب، ثبت و گواهي بذر و نهال، جنگل و مرتع و گياه پزشكي و فعاليت هاي شركت هاي مركز رشد واحدهاي فناور كشاورزي ارائه نمود.

پيشنهاد ايجاد مركز خلاقيت و كار تيمي در استان
در ادامه، همچنين ابوالفضل اسدي مديرعامل شركت سهامي برق منطقه اي يزد پيشنهاد اين شركت را درخصوص ايجاد مركز خلاقيت و كار تيمي در استان مشتمل بر گام هاي: بررسي و تعيين ضرورت ايجاد مركز، عارضه يابي و ارزيابي سازمان از منظر خلاقيت، بررسي تئوري ها و مدل ها از طريق تحليل متاسنتز، مطالعه فعاليت هاي سازمان هاي موفق دنيا، تحليل داده ها براي طراحي مدل و طراحي الگوي اداره مركز ارائه نمود.

گفتني است در بخش ديگري از جلسه درباره نحوه انتخاب مجريان طرح هاي پژوهشي و عضويت دو سازمان مردم نهاد مرتبط استاني بعنوان ناظر و دو صاحبنظر حقيقي بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

برگزاري نخستين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان يزد در سال 1400
نخستين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان يزد چهارم خردادماه به دبيري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد و باحضور معاون توسعه مديريت و منابع استانداري، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان و ساير اعضا بصورت ويدئو كنفرانس برگزار شد.
تاكيد رئيس سازمان بر اجرايي شدن قانون دسترسي آزاد به اطلاعات در استان
به گزارش روابط عمومي سازمان، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد در اين جلسه با تاكيد بر اجرايي شدن مفاد قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تصريح كرد كه شورا با مصوبات خود مي تواند اين روند را در استان تسهيل نمايد.
سيدمجتبي حسيني پور افزود: ما بر اساس قانون موظف هستيم تا تصميماتمان را به اطلاع عموم برسانيم، همچنانكه مردم نيز حق دارند بدانند در بدنه دولت چه تصميماتي گرفته مي شود.
وي با اشاره به اينكه انتشار موافقت اصولي ها، واگذاري هاي زمين و... موجب مي شود تا هزينه اقدامات غير توسعه اي در استان افزايش يابد، گفت: متعاقب اين اقدام، نظارت عمومي بر اقدامات دستگاه هاي اجرايي و ذينفعان بيشتر مي شود و سرمايه اجتماعي در جامعه افزايش مي يابد.
اين مقام مسئول تاكيد كرد افزايش دسترسي عموم به اطلاعات موجب مي شود مباحثي از جمله ايجاد رانت براي عده اي خاص برچيده شود.
وي با تقدير از اقدامات و پيگيري هاي اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان گفت كه هم اكنون اخذ مجوز دفاتر پيشخوان در دسترسي عموم قرار گرفته و فرآيند اعطاي مجوز بصورت الكترونيكي انجام مي شود.
رئيس سازمان با اشاره به ظرفيت ها و تكاليف دستگاه هاي اجرايي در قانون بودجه گفت: با تاكيدات استاندار محترم
مي توان اين موضوع از حيث پيگيري و اقدام در ارزيابي امسال دخالت داده شود.
حسيني پور با اشاره به شرايط روز كشور و استان، خواستار توجه بيشتر به موضوعات صرفه جويي در مصرف آب،
بهره وري انرژي و بطور كلي مديريت سبز در ارزيابي ها شد.

ارزيابي اقدمات برجسته و جايزه دولت الكترونيك در استان
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در ادامه جلسه، با مروري بر مصوبات چهارمين جلسه شورا در سال گذشته، موضوع دو شيوه نامه ارزيابي اقدامات برجسته تخصصي دستگاه هاي اجرايي و اعطاي جايزه دولت الكترونيك را در استان مطرح نمود.
جعفر رحماني در تعريف اقدامات برجسته گفت: مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي انجام شده در سال 1399 كه تاثيري عميق بر موفقيت دستگاه و توسعه استان داشته باشد و تاثيرگذاري آن به صورت مستند، قابل ارائه باشد، بعنوان اقدام برجسته ارزيابي خواهد شد.
وي افزود: اين اقدامات ترجيحاً نبايد با برش استاني شاخص‌هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سال 1399 هم‌پوشاني داشته باشد.
رحماني گفت: اقدامات برجسته استان با معيارهايي نظير: كمك به توسعه استان، اشتغال فارغ التحصيلان، جلب مشاركت، سرمايه گذاري و برون سپاري، تحول ديجيتال، ابتكار و نوآوري ارزيابي مي شوند.
معاون سازمان درخصوص نحوه ارزيابي اعطاي جايزه دولت الكترونيك در استان گفت: اقدامات دستگاه هاي اجرايي متقاضي بر اساس: اشتراك گذاري داده ها بين دستگاهي، سيستم هاي اطلاعاتي بين دستگاهي، زير ساخت داده هاي مكاني، ابتكار و نوآوري در مباحث دولت الكترونيك، الكترونيكي كردن استعلامات بين دستگاهي و... سنجش مي شود.
وي تاكيد نمود كه همه دستگاه هاي اجرايي مي توانند فارغ از مشاركت در ارزيابي عملكرد 2000 امتيازي سالانه در اين دو طرح مشاركت نمايند.

در ادامه ساير اعضا به بيان موارد مرتبط با دستوركار از جمله: لزوم دسترسي به مجوزها و حذف مكاتبات بين دستگاهي در اين خصوص، انتشار عمومي مصوبات كميسيون ماده 5، انتشار عمومي مصوبات شوراي برنامه ريزي و توسعه و... پرداختند و دو شيوه نامه پيشنهادي به تصويب رسيد.

* بررسي و شناخت نارسايي‌ها و مشكلات دستگاه‌هاي اجرايي استان در زمينه توسعه مديريت و سرمايه انساني

* راهبري و نظارت بر اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي تحول اصلاحات اداري، توسعه فن آوري اطلاعات و دولت الكترونيك، نوسازي اداري و مصوبات شوراي عالي اداري در دستگاه‌هاي اجرايي

* راهبري و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي توسعه منابع انساني در دستگاه‌هاي اجرايي استان در حوزه‌هاي آمار و برنامه ريزي نيروي انساني و جذب نيروي انساني، آموزش، توسعه و ارتقاء كيفي كاركنان و ارزيابي عملكرد آنان

* اجراي برنامه‌هاي ارزيابي عملكرد مديريت در دستگاه‌هاي اجرايي استان، تحليل عملكرد آن‌ها و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي در زمينه مديريت و روش‌هاي انجام كار بر اساس نتايج ارزيابي و انتخاب دستگاه‌ها، مديران و كاركنان بر‌تر

* انجام وظايف دبيرخانه‌اي ستاد برنامه ريزي تحول اداري استان

* نظارت بر اجراي تشكيلات مصوب دستگاه‌هاي اجرايي استان و بررسي و تاييد تغييرات و اصلاحات تشكيلاتي دستگاه‌هاي استاني در چارچوب اختيارات تفويض شده

* انجام امور تفويض شده از سوي معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني مركز در زمينه مديريت وتوسعه منابع انساني.


سامانه هاي سازمان يزد
ميز خدمت

Powered by Tetis PORTAL