چهارشنبه 5 مهر 1396 01:10:22
پرتال امام خميني (ره)
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري اسلامي ايران
پايگاه اطلاع رساني دولت
مركز آمار ايران
سازمان نقشه برداري كشور
سازمان ملي بهره وري ايران
سازمان ملي بهره وري ايران
نظر سنجي
به نظر شما مهمترين اولويت توسعه استان چه بايد باشد؟مشاهده نتایج
آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 172654 تعداد بازدید از صفحه 1836 تعداد بازدید امروز صفحه 1 افراد آنلاین 45 کاربران آنلاین 0 میهمان آنلاین 45

معرفي سازمان
شرح وظايف

* هماهنگي و راهبري نظام برنامه ريزي استان در چارچوب نظام برنامه ريزي كشور

* بررسي، تهيه و تدوين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت استان.

* تهيه و تدوين طرح آمايش سرزميني استان در چارچوب ضوابط ملي آمايش كشور متناسب با ظرفيت‌ها و امكانات جغرافيايي استان

* بررسي، تهيه وتدوين برنامه‌ها و سياست‌هاي اجرايي امور اشتغال و سرمايه گذاري در استان

* توسعه و تجهيز منابع استاني با تاكيد بر حذف وابستگي به درآمدهاي نفت و گاز

* تهيه و تنظيم، توزيع، ابلاغ، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات استان در چارچوب ضوابط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي بودجه سنواتي

* نظارت و ارزيابي برنامه و بودجه استان

* نظارت بر اجراي طرح‌هاي عمراني وفني (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) ملي و استاني و گزارش گيري از پيشرفت برنامه‌ها و ارزيابي آن‌ها

* بررسي و تعيين صلاحيت و رتبه بندي و ارزشيابي پيمانكاران، مشاوران و كار‌شناسان استان و ارتقاء و تقويت ظرفيت كمي وكيفي آن‌ها

* راهبري امور توسعه مديريت وسرمايه انساني در سطح دستگاه‌هاي اجرايي استان

* راهبري استقرار دولت الكترونيك، چرخه بهره وري و نظام نوين مديريتي در سطح استان

* نظارت و ارزشيابي جامع مديريت عملكرد اعم از برنامه‌ها، سياست‌ها، فرايند‌ها، فعاليت‌ها و پروژه‌ها در سطح استان

* نظارت بر اجراي نظام فني و اجرايي، تدوين ضوابط و معيارهاي فني در سطح استان

* راهبري و اجراي فعاليت‌هاي آماري در چارچوب نظام آماري كشور، تهيه نقشه و ارائه اطلاعات مكاني استان

* انجام وظايف مصرح در ماده ۴۴ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۲ مصوب اسفند ۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي و دبيري شوراي برنامه ريزي و توسعه و شوراي فني استان

* ظرفيت سازي جهت استفاده از ساز و كارهاي مشاركت عمومي – غير دولتي در اجراي پروژه‌هاي استان.


        خدمات الكترونيكي

        Powered by Tetis PORTAL