جمعه 3 آذر 1396 14:29:19
پرتال امام خميني (ره)
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري اسلامي ايران
پايگاه اطلاع رساني دولت
مركز آمار ايران
سازمان نقشه برداري كشور
سازمان ملي بهره وري ايران
سازمان ملي بهره وري ايران
نظرسنجي
آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 194698 تعداد بازدید از صفحه 4732 تعداد بازدید امروز صفحه 4

معرفي معاونت آمار و اطلاعات
اخبار معاونت
شرح وظايف

* ساماندهي، اجرا، استخراج و نظارت بر انجام سرشماري‌هاي عمومي و تخصصي در چارچوب برنامه‌هاي مركز آمار ايران و اختيارات تفويض شده

* سازماندهي، اجرا، استخراج و نظارت بر آمارگيري‌هاي نمونه‌اي در چارچوب ضوابط مركز آمار ايران

* جمع آوري و ساماندهي آمارهاي ثبتي مربوط به سازمان‌هاي اداري استان در چارچوب نظام آمارهاي ثبتي كشور

* بررسي و شناخت نيازهاي آماري دستگاه‌هاي اجرايي و برنامه ريزي استان و طرح‌هاي اعتباري هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي استان

* تهيه و اجراي طرح‌هاي آماري استاني و نظارت بر انجام آمارگيري‌ها و سرشماري‌هايي كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي انجام مي‌گيرد

* تجزيه و تحليل نتايج طرح‌هاي آماري استاني و آماده سازي براي انتشار آمار نامه استان

* انتشار آمارنامه استان در قالب ضوابط، تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران

* تهيه حساب‌هاي منطقه‌اي (استاني) در چارچوب ضوابط مصوب و مورد تاييد مركز آمار ايران

* ارائه خدمات آماري و راهنمايي‌هاي فني به دستگاه‌هاي اجرايي، مراكز دانشگاهي، تحقيقاتي، آموزشي، گروه‌ها وكار‌شناسان متقاضي در سطح استان

* بهنگام سازي چارچوب‌ها وضوابط آماري مطابق با دستورالعمل‌هاي مركز آمار ايران

* ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و پايگاه اطلاعات آماري با همكاري ساير معاونت‌هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

* تهيه و بهنگام سازي نقشه‌هاي اطلاعات مكاني مورد نياز استان با هماهنگي سازمان نقشه برداري كشور و در چارچوب ضوابط و دستور العمل‌هاي مصوب

* جمع آوري وتدوين نياز‌هاي اطلاعاتي پايگاه اطلاعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان

* تهيه و بهنگام سازي نقشه‌هاي شهري و روستايي براي طرح‌هاي آماري با هماهنگي سازمان نقشه برداري كشور

* انجام وظايف دبيرخانه‌اي شوراي كاربران (GIS) سيستم‌هاي اطلاعاتي جغرافيايي استاني.


نسخه قابل چاپ
خدمات الكترونيكي

Powered by Tetis PORTAL