جمعه 3 آذر 1396 14:25:50
پرتال امام خميني (ره)
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري اسلامي ايران
پايگاه اطلاع رساني دولت
مركز آمار ايران
سازمان نقشه برداري كشور
سازمان ملي بهره وري ايران
سازمان ملي بهره وري ايران
نظر سنجي
به نظر شما مهمترين اولويت توسعه استان چه بايد باشد؟مشاهده نتایج
آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 194685 تعداد بازدید از صفحه 2632 تعداد بازدید امروز صفحه 1 افراد آنلاین 77 کاربران آنلاین 0 میهمان آنلاین 77

معرفي معاونت هماهنگي برنامه و بودجه

انتشارات معاونت هماهنگي برنامه و بودجه
شرح وظايف

* مشاركت در طراحي نظام برنامه ريزي توسعه ملي و منطقه‌اي و اجراي نظام مصوب در استان

* تهيه و تدوين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت استان و شهرستان‌ها در چارچوب برنامه كلان كشور

* تهيه و تدوين برنامه‌ها و سياست‌هاي كلان امور اشتغال و سرمايه گذاري، جمعيت آمايش سرزمين، آبنده نگري، محيط زيست، توسعه منابع استاني

* نظارت و ارزشيابي فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان با اهداف و خط مشي‌هاي توسعه ملي، منطقه‌اي واستاني

* انجام امور مربوط به برنامه ريزي منطقه‌اي و تهيه طرح‌هاي آمايش سرزميني استان

* تهيه و تدوين گزارش‌هاي سالانه اقتصادي و اجتماعي استان

* انجام امور مربوط به تدوين و تلفيق برنامه‌هاي استان، بودجه سنواتي، پيوست‌ها و مستندات آن با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و گروه‌هاي ديگر و در چارچوب ضوابط تعيين شده

* انجام امور مربوط به تلفيق بودجه پيشنهادي استان براي درج در لايحه بودجه سنواتي و دفاع و پيگيري در مراجع مربوطه

* تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي بخش‌هاي مختلف در چارچوب بخشنامه بودجه، ضوابط، دستورالعمل‌ها بودجه كل كشور و با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي

* انجام امور مربوط به توزيع و تهيه ابلاغ درآمد‌هاي استاني، اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تملك دارايي‌هاي مالي و رديف‌هاي متفرقه

* بررسي و مبادله موافقتنامه‌هاي اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تملك دارايي مالي و رديف‌هاي متفرقه با دستگاه‌هاي اجرايي

* انجام امور مربوط به تخصيص اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي

* بررسي، تهيه و تدوين برنامه‌هاي بخش‌هاي امور توليدي، زيربنايي، علمي، فرهنگي و اجتماعي

* تهيه وتدوين گزارش عملكرد اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و تبصره‌هاي بودجه

* نظارت و ارزشيابي بر فعاليت‌هاي هزينه‌اي، طرح‌ها و پروژه‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي و مالي به منظور مطابقت عمليات انجام شده با برنامه‌ها و اهداف پيش بيني شده

* پيگيري امور مربوط به تحقق وصول درآمدهاي دستگاه‌هاي اجرايي

* بررسي چگونگي و نقش سرمايه گذاري‌هاي بخش غير دولتي و مشاركت‌هاي عمومي و غير دولتي در اقتصاد استان.


      خدمات الكترونيكي

      Powered by Tetis PORTAL